Hardware security module

Hardwarový prostředek pro bezpečné generování a uchovávání kryptografických klíčů

Pro zajištění vysoké důvěryhodnosti kryptografických operací je ideální využívat specializovaná certifikovaná HW zařízení, která jsou optimalizována pro bezpečné generování a uchovávání klíčů a pro provádění kritických kryptografických operací.

sefira-thales-hsm

Z pohledu centrálních aplikací a vlastní PKI infrastruktury jsou nejefektivnějším a uživatelsky nejpohodlnějším řešením technická zařízení označovaná jako HSM (Hardware Security Module). Tato zařízení disponují specifickými prvky ochrany, které znemožňují přístup k chráněným operacím i v případě samotné krádeže zařízení. Zařízení podporují standardní algoritmy s různou délkou klíče i běžná aplikační rozhraní pro integraci do koncových systémů a nabízejí různé druhy uplatnění:

  • kvalifikovaný prostředek pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů (QSignCD)

  • kvalifikovaný prostředek pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí (QSealCD)

  • bezpečný prostředek pro generování a ukládání privátních klíčů určených pro vybudování interní certifikační autority, jednoznačnou identifikaci hardwarových zařízení a šifrování dat

Společnost SEFIRA realizovala řadu projektů zaměřených na řešení problematiky vzdáleného elektronického podpisu, vytváření kvalifikované pečeti nebo budování interních certifikačních autorit zahrnujících dodávky a implementace HSM zařízení.

Chcete se dozvědět více informací o naší nabídce?

KONTAKTUJTE NÁS

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE