PKI a certifikační autority

Bezpečná infrastruktura pro autentizaci, elektronický podpis/pečeť a šifrování dat

Certifikační autority

Klíčová komponenta infrastruktury veřejných klíčů pro zajištění interní digitální důvěry.

Chci vědět víc

Externí registrační autorita

Vydávání kvalifikovaných / komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného časového razítka.

Chci vědět víc

Bezpečné úložiště klíčů

Implementace HSM pro bezpečné generování a uchovávání kryptografických klíčů.

Chci vědět víc

Digitální důvěra je infrastrukturní záležitost

Digitální transformace organizace je podmíněna především zvládnutím práce s elektronickou identitou a technicky a legislativně správným využíváním služeb vytvářejících důvěru, jejíchž základem je infrastruktura veřejných klíčů (PKI).

Společnost SEFIRA Vám v této oblasti může nabídnout komplexní vyřešení problematiky PKI, ale i řešení dílčích oblastí týkajících se budování certifikačních autorit, zavádění elektronického podpisu, pečeti, časových razítek a implementaci specializovaných zařízení HSM.

Související reference

2020-07-30T09:45:42+02:00
2020-07-30T13:26:12+02:00
2020-07-30T13:24:34+02:00
2020-08-10T15:11:08+02:00
2020-07-30T13:26:18+02:00
2020-07-30T11:07:15+02:00
2020-07-30T13:52:43+02:00
2020-07-30T13:45:10+02:00