Řešení pro energetiku

Dodáváme informační systémy předním dodavatelům na trhu s el. energií.

Společnost SEFIRA patří mezi dlouhodobé a stabilní dodavatele informačních systémů pro energetiku a disponuje rozsáhlým know-how v následujících oblastech:

sefira-ikona-energetika-fialova-128

Komunikace na trhu s elektrickou energií

Plánování a hodnocení výroby elektrické energie

Zpracování a vizualizace dat spotřeby elektrické energie

S rozmachem nových technologií se dynamicky mění obchodování na trhu s elektrickou energií i struktura její výroby. Roste podíl výroben založených na obnovitelných zdrojích, jejichž výkon výrazně kolísá s rozmary počasí. S rozvojem společnosti se však dynamicky mění i charakter spotřeby elektřiny. Pro zajištění efektivity využití energetických zdrojů je nutné sladit výrobu se spotřebou. Reakcí na tyto požadavky je rozvoj tzv. chytré sítě (Smart Grid), která dokáže v krátkém čase poskytnout informace o aktuálních dodávkách a odběrech elektrické energie.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Energy Trading Communication Platform (ETCP) představuje integrované řešení pro spolehlivou, bezpečnou a rychlou výměnu obchodních a technologických dat mezi obchodníky, trhy, výrobci, distributory, dodavateli a odběrateli energií, resp. provozovateli přenosových soustav. Zajišťuje podporu procesů týkajících se obchodování na trzích s elektřinou a plynem od získávání informací o trhu, přes analýzu tržních dat, zpracování obchodů a optimalizaci portfolia, až po scheduling a back-office zpracování.

Energy Production Planning and Evaluation System pokrývá oblast strategického, hospodářského a měsíčního plánování výroby elektrické energie a následného hodnocení skutečnosti a její srovnání s plány a analýzou odchylek.

Smart Metering Portal je sofistikovaný nástroj umožňující zpracování dat z inteligentních elektroměrů a jejich následnou prezentaci. Portál nabízí sledování spotřeby elektrické energie pro domácnosti i korporátní klientelu. Pokročilé funkce pro práci s naměřenými daty poskytují podklady pro vytváření statistik a modelování budoucí spotřeby, což umožňuje snadné vyhodnocení a následnou optimalizaci vynaložených nákladů. Součástí řešení je mobilní aplikace pro chytré mobilní telefony.

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE