Informační systémy

Navrhneme, vyvineme a nasadíme specializované řešení podle vašich požadavků

Vývoj informačních systémů

Vývoj informačních systémů na míru Vám umožňuje přesně si definovat svoje požadavky na funkce a vlastnosti systému.

Návrh architektur informačních systémů

Správně navržená architektura kritických informačních systémů je nezbytným předpokladem pro jejich stabilitu a výkon.

Systémová integrace

Vzhledem k rostoucí složitosti, provázanosti a komplexnosti moderních informačních systémů je systémová integrace klíčovou oblastí ve světě ICT.

Celosvětový trh IT řešení nabízí nepřeberné množství standardních softwarových aplikací. Ne vždy však jejich využití přináší potřebnou konkurenční výhodu nebo zefektivnění podnikových procesů. Unikátní potřeby firem a organizací jsou v takových případech důvodem pro vývoj informačních systémů na míru odpovídajících specifickým požadavkům zákazníka, které vyplývají z charakteru jeho činnosti.

Inovativní IT řešení

Společnost SEFIRA je schopna specializované řešení navrhnout, vyvinout a nasadit, ale i zajistit následnou technickou podporu. Dobře chápeme význam a roli podnikových procesů, proto nepodceňujeme počáteční fáze projektu a stavíme na kvalitní analýze a vlastním návrhu řešení.  Důraz klademe na projektové řízení a bezpečnostní aspekty systému. Nevytváříme pouze izolované systémy, ale zabýváme se budováním robustních vysoce dostupných integračních infrastruktur včetně dodávek serverů, datových úložišť, síťových prvků a základních technologií typu databáze nebo aplikačních serverů.

Řada úspěšně realizovaných komplexních a unikátních projektů je naší nejlepší vizitkou. Díky rozsáhlému a flexibilnímu portfoliu znalostí, dovedností a zkušeností jsme schopni vystavět komplexní informační systém šitý na míru, s cílem maximalizovat užitek z podpory business procesů zákazníka. Naše systémy jsou postaveny na moderních a ověřených technologiích, které poskytují základ pro dodávky spolehlivých, flexibilních a na otevřených standardech postavených řešení.

Související reference

2020-07-30T09:38:50+02:00
2020-07-30T09:45:42+02:00
2020-08-10T15:11:08+02:00
2021-02-22T14:03:38+01:00
2020-07-30T13:25:00+02:00
2020-07-30T11:34:52+02:00
2020-07-30T13:30:08+02:00
2020-07-30T13:31:30+02:00
2021-02-19T15:33:28+01:00