Vytváření elektronických pečetí v souladu s nařízením eIDAS

OBELISK Seal poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí resp. časových razítek při zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

Co nabízí OBELISK Seal?

Zajištění souladu procesů souvisejících s elektronickým podepisováním, pečetěním, razítkováním a dlouhodobým uchováváním el. dokumentů s eIDAS.

Bezproblémové ověření a uznávání platnosti pečetí napříč všemi státy EU (platí pro kvalifikovanou pečeť s podporou HSM jako kvalifikovaného prostředku).

Jednoduché čerpání služby vytvářející důvěru pro elektronické pečetění a razítkování dalšími informačními systémy (ESSS, DMS, ERP, CRM, …).

Funkce a vlastnosti

  • Podpora AdES formátů v úrovni „B-B“ a „B-T“

  • Podpora formátu S/MIME (email)

  • Práce s více různými klíči (certifikáty)

  • Uložení klíčů v lokálním SW úložišti nebo pomocí HSM modulu

  • Kontrola platnosti používaných certifikátů

  • Jednoduché napojení na autority poskytující kvalifikovaná časová razítka

  • Integrace aplikací třetích stran pomocí webových služeb

  • Možnosti logování a auditu

Možnosti integrace

Služby lze jednoduše konfigurovat v závislosti na konkrétních potřebách dané agendy či procesu organizace. Běžné agendové systémy a aplikace (eSSS, ERP, CRM, DMS, …) pak mohou službu pečetění elektronických dokumentů před jejich uložením a odesláním určeným příjemcům jednoduše konzumovat prostřednictvím standardního rozhraní webových služeb.

Chcete se dozvědět více informací o produktu OBELISK Seal a možnostech jeho využití?

Kontaktujte nás