eIDAS a digitální důvěra

Nahraďte papírové dokumenty elektronickými při zachování jejich legislativní platnosti a důvěryhodnosti.

Vzdálený elektronický podpis

Centrální řešení pro vzdálené podepisování elektronických dokumentů se zajištěním bezpečného uložení podpisových klíčů.

Více informací

Kvalifikovaná pečeť

Komplexní řešení pro vytváření kvalifikované elektronické pečeti zahrnující implementaci kvalifikovaného prostředku do prostředí organizace.

Více informací

Ověřování dokumentů

Ověření platnosti podpisů/pečetí použitých pro zajištění důvěryhodnosti dokumentů je jedním ze základních podmínek pro přijetí dokumentů.

Více informací

Důvěryhodná archivace dokumentů

Dlouhodobá péče o elektronické dokumenty je podstatou zachování jejich důvěryhodnosti a legislativní platnosti.

Více informací

Digitální spisovna a elektronický správní archiv

Důvěryhodné uložení všech uzavřených spisů zajišťuje integritu vyřízených dokumentů ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Více informací
sefira-digitalni-duvera-externi-registracni-autorita

Strategické poradenství a konzultační služby

Poradenství k přechodu organizace na paperless, vypracování studie dopadů nařízení eIDAS a konzultace k elektronické identifikaci.

Více informací

Digitální důvěra a legislativní prostředí vytvořené nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru otevírá novou éru v digitalizaci veřejného i privátního sektoru. Pro veřejný sektor přináší povinnost vytvořit nástroje pro zavedení opravdového eGovernmentu. Komerčním subjektům pak nabízí příležitost využít široký potenciál jednotné digitální identity a dalších aplikací digitální důvěry.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY eIDAS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu patří mezi nejvýznamnější iniciativy v oblasti budování jednotného digitálního trhu. Přináší do této oblasti legislativní řád, pravidla, normy a standardy. Díky eIDAS víme, jak pracovat s digitální identitou a jak důvěryhodně vytvářet, ověřovat a dlouhodobě uchovávat digitální dokumenty. Víme, čemu můžeme důvěřovat.

Nabízíme rodinu produktů OBELISK, která tvoří základ infrastruktury digitální důvěry pro bezpapírové firemní procesy a zajištění souladu s evropským nařízením eIDAS. Naše produkty vám umožní vytvářet, zpracovávat a archivovat dokumenty v elektronické podobě při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné.

VÍCE INFO O PRODUKTECH

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE