Vzdálený elektronický podpis

Podepisujte vaše elektronické dokumenty kdekoliv a na jakémkoliv zařízení

Vzdálené elektronické podepisování zásadně zjednodušuje a optimalizuje procesy podepisování elektronických dokumentů. Uživatelé dostávají do ruky nástroje, které jim bezpečným, rychlým a jednoduchým způsobem dovolují vytvářet elektronické podpisy za využití širokého spektra zařízení od osobních PC po chytré mobilní telefony.

OBELISK Remote Signing je vybudované na certifikovaných softwarových technologiích, které zajišťují služby elektronického podpisu pro potřeby běžných agendových systémů a aplikací (eSSS, ERP, CRM, ECM/DMS…). Elektronické podpisy mohou být založeny na interních, komerčních, ale i kvalifikovaných certifikátech a každý uživatel tak může dosáhnout i různé úrovně elektronického podpisu – zaručená / uznávaná / kvalifikovaná. Správa klíčů/certifikátů a kryptografické operace jsou přesunuty do vyhrazených, kontrolovaných oblastí firemní infrastruktury, kde zásadní roli plní HSM. Uživatel již nedisponuje podpisovým zařízením v podobě čipové karty/USB tokenu, ale jeho podpisové klíče a certifikáty jsou bezpečně spravovány v infrastruktuře pro vzdálené elektronické podepisování.

Klíčové vlastnosti řešení

  • Vytváření různých úrovní elektronických podpisů

  • Podpora hromadného podepisování

  • Možnost přidání časového razítka k podpisu

  • Možnost vícefaktorové autentizace

  • Komplexní API pro napojení na okolní informační systémy

  • Škálovatelnost podle velikosti organizace i požadavků na objem transakcí

Proces vzdáleného podpisu

Služby vzdáleného podpisu lze využívat prostřednictvím standardního rozhraní webových služeb. Samozřejmostí je možnost přidat k vytvářeným elektronickým podpisům časové razítko libovolného poskytovatele.

0: Zajištění certifikátu
1: Autentizace v Aplikaci
2: Vyžádání podepsání
3: Zahájení procesu podepisování

4: Požadavek na autorizaci požadavku
5: Autorizace použití soukromého klíče
6: Vygenerování elektronického podpisu v HSM
7: Vytvoření elektronicky podepsaného dokumentu a jeho předání

Hlavní přínosy

Zjednodušení elektronického podepisování z pohledu uživatele

Optimalizace procesů z pohledu organizace

Podepisování kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení

Zajištění vyšší bezpečnosti a zjednodušení centrální správy klíčů/certifikátů

Možnost vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů

Nasazení řešení On Premise

Související reference

2020-07-30T13:26:12+02:00
2020-07-30T13:26:18+02:00
2020-07-30T13:52:43+02:00
2020-07-30T13:45:10+02:00