Vzdálený elektronický podpis2019-02-06T09:41:42+00:00

Vzdálený elektronický podpis

Podepisujte vaše elektronické dokumenty moderním způsobem, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení.

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí, a dává tak prostor pro 100% digitalizaci všech obchodních procesů. Důvěru v digitálním světě tvoří elektronická identita a služby vytvářející důvěru založené na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku. Koncepční a architektonicky správnou implementaci této problematiky představují infrastrukturní služby, které jsou k dispozici pro všechny provozované informační systémy a aplikace.

Pro tvorbu důvěryhodných elektronických dokumentů ze strany uživatelů se jedná především o řešení na vytváření elektronického podpisu na dálku. Tento mechanismus ve spojení s elektronickou identifikací a více-faktorovou autorizací prostřednictvím virtuální čipové karty nebo mobilní aplikace umožňuje zpřístupnit služby elektronického podpisu s minimálními požadavky na straně uživatele.

Nabízíme řešení OBELISK Remote Signing, které je postaveno na specializovaných softwarových technologiích, jenž s využitím HSM modulu jako kvalifikovaného prostředku dle nařízení eIDAS zajišťují všechny požadované funkce pro vzdálený elektronický podpis. Přesun kryptografických operací do vyhrazených kontrolovaných oblastí firemní infrastruktury dává prostor pro zavedení vysokých bezpečnostních standardů a jednotných pravidel využívání elektronického podpisu.

S naším řešením získáte dokonalý přehled o všech podepsaných dokumentech a úkonech spojených s elektronickým podpisem.

KONTAKTUJTE NÁS

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE