Připravujeme pro vás následující odborné akce

eHR aneb digitalizace personálních procesů

21. května 2020
Chcete se zbavit papírových dokumentů v komunikaci se svými zaměstnanci? Připravili jsme pro vás odborný seminář, kde vám ukážeme, jak digitalizovat personální procesy.

Digital Trust & Paperless Conference 2020

V návaznosti na opatření přijaté vládou České republiky dne 12. března 2020 zakazující pořádání akcí s účastí přesahující 30 osob jsme nuceni konání konference Digital Trust & Paperless odložit. O novém termínu vás budeme informovat.

  • sefira-seminar-vzdelavaci-program-eidas-2

Akreditovaný vzdělávací seminář eIDAS v praxi

14. května 2020 | Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zaměstnancům organizací veřejné správy ucelený pohled na principy práce s elektronickými dokumenty, které jsou definovány evropským nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru.

REALIZOVANÉ AKCE

Digital Trust & Paperless Conference 2019

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci vaší společnosti. Seznámíme vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Ukážeme Vám jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

  • sefira-odborny-seminar-vzdaleny-elektronicky-podpis-a-kvalifikovana-pecet-00

Odborný seminář Vzdálený elektronický podpis a kvalifikovaná pečeť

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v on-line prostředí a dává tak prostor pro 100% digitalizaci všech procesů. Již dnes je možné vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zajištění stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti jakou mají dokumenty listinné pomoci služeb vytvářejících důvěru založených na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku.

  • sefira-digital-trust-paperless-conference-2018-img

Digital Trust & Paperless Conference 2018

Digitalizaci vidíme všude kolem nás – rozvoj eGovernmentu, zavádění nových obchodních modelů, produktů a služeb, vzrůstající využívání cloudových služeb a sociálních sítí. Důležitým předpokladem digitální transformace je přechod organizace na 100% bezpapírové procesy.

Digital Trust & Paperless Conference 2017

Jednotný digitální trh je v současné době jednou z nejpodnětnějších oblastí, která otevírá nové možnosti pro ekonomický růst. Základním předpokladem pro úspěšnou transformaci společnosti je úplná elektronizace státní správy a přechod [...]