Ověřte platnost podpisů

Ověření platnosti elektronických podpisů, pečetí a časových razítek zvládnete s OBELISK Validator během chvíle.

S čím vám pomůže OBELISK Validator

Platnost elektronických podpisů a pečetí na dokumentech, které zpracováváte, ověříte jednoduše, vše podle standardů eIDAS.

Během chvíle získáte informace o pravosti a platnosti certifikátů. Ať už jde o elektronické podpisy, pečetě nebo časová razítka na vašich dokumentech.

Lze ověřit nejen podpisy, ale i pečetě a časová razítka. Od všech poskytovatelů důvěryhodných služeb v EU.

Obelisk Validator můžete snadno integrovat do vašich vlastních informačních systémů pomocí webových služeb.

Přišel vám dokument a máte pochyby o jeho pravosti?

Díky OBELISK Validator zjistíte, zda:

  • je dokument elektronicky podepsán nebo opečetěn
  • elektronické podpisy na dokumentu splňují požadované bezpečnostní politiky a nařízení

  • nebyl dokument po provedení podpisu změněn

  • jsou všechny použité kryptografické algoritmy bezpečné

  • lze jednoznačně a prokazatelně ověřit podpisové certifikáty

  • je dokument opatřen časovým razítkem

  • vydala podpisové certifikáty důvěryhodná certifikační autorita

  • jsou certifikáty kvalifikované

  • jsou certifikáty použité pro elektronický podpis platné

  • byly elektronické podpisy vytvořeny kvalifikovaným zařízením pro vytváření elektronických podpisů (Qualified Signature Creation Device, QSCD)

Proces validace

Proces validace je přímo ovlivňován sadou vstupních parametrů seskupených do tzv. validační politiky. Výstupem prováděné validace elektronického podpisu je detailní validační report ve formátu XML. Ten obsahuje výsledek ověření všech prověřovaných atributů a vlastností podpisu požadovaných specifikacemi ETSI. Součástí takového výstupu jsou i validační data shromážděná v rámci procesu ověření.

Vyzkoušejte si OBELISK Validator

Přesvědčte se na vlastní oči, co OBELISK Validator umí. Zpřístupníme vám demo verzi, takže si budete moct vše vyzkoušet. Bez poplatků, bez závazků.

Vybrané reference

2021-05-27T17:40:12+02:00
2021-05-27T17:32:29+02:00
2021-05-27T17:41:18+02:00
2021-05-27T10:29:15+02:00
2020-07-30T13:52:43+02:00

Kvalifikovaná služba
OBELISK Validator QTS

Ověření platnosti elektronických podpisů a pečetí je možné vyřešit i využitím cloudové kvalifikované služby vytvářející důvěru OBELISK Validator QTS.

Zaujal vás OBELISK Validator? Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!