Kvalifikovaná služba pro ověření platnosti elektronických dokumentů.

Služba OBELISK Validator QTS zajišťuje správný a úplný proces ověření platnosti elektronicky podepsaného dokumentu v souladu s nařízením eIDAS.

CERTIFIKACE SLUŽEB

Ministerstvo vnitra České republiky, jakožto orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru ve smyslu č. 17 nařízení eIDAS, udělilo dne 6. 8. 2019 společnosti SEFIRA spol. s r.o. status kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a službě OBELISK Validator QTS status kvalifikované služby vytvářející důvěru.

Kvalifikovaný status služby OBELISK Validator QTS byl vyznačen v českém seznamu důvěryhodných služeb (https://tsl.gov.cz/publ/TSL_CZ.xtsl)

OBELISK Validator QTS podporuje zpracování všech formátů deklarovaných nařízením eIDAS (CAdES, PAdES, XAdES, ASiC). Proces validace elektronického podpisu je přesně definován z pohledu rozsahu prověřovaných skutečností.

ROZSAH VALIDACE

  • Je dokument vytvořen v uznávaném formátu?
  • Splňují elektronické podpisy požadované politiky a omezení?
  • Nebyl dokument (resp. podepsaná data) po provedení podpisu změněn?
  • Jsou všechny použité kryptografické algoritmy bezpečné?
  • Lze jednoznačně a prokazatelně identifikovat podpisové certifikáty?
  • Je dokument opatřen důvěryhodným časovým razítkem?
  • Vydala podpisové certifikáty důvěryhodná certifikační autorita?
  • Jsou certifikáty kvalifikované?
  • Byly certifikáty použité pro elektronický podpis platné a nebyly odvolané?
  • Byly elektronické podpisy vytvořeny kvalifikovaným zařízením pro tvorbu podpisů (qualified signature creation device)?

Kompletní ověření je prováděno v prostředí služby. Výstupem prováděné validace elektronického podpisu je detailní validační report ve formátu PDF nebo XML, který obsahuje výsledek ověření všech prověřovaných atributů a vlastností podpisu požadovaných specifikacemi ETSI. Součástí výstupu jsou i validačních data shromážděná v rámci procesu ověření.

PŘÍNOSY SLUŽBY OBELISK Validator QTS

sefira-ikona-poznamky

Zajištění souladu procesů organizace s nařízením eIDAS v oblasti zpracování elektronicky podepsaných dokumentů

sefira-ikona-lupa_virus

Komplexní validace elektronicky podepsaných dokumentů ve všech uznávaných formátech

sefira-ikona-lupa_eu

Validace použitých certifikátů vydávaných všemi poskytovateli důvěryhodných služeb uvedenými na TSL

sefira-ikona-strom_struktura

Snadná integrace do ostatních IS pomocí webových služeb

PODPOROVANÉ STANDARDY

Formáty validovaných elektronických podpisů CAdES, PAdES, XAdES, ASiC, PKCS#7, XMLDSig, S/MIME, MS Office, OpenDocument, ZFO
Třídy validovaných podpisů Basic Signature, Signature with Time, Signature with Long-Term Validation Material, Signature providing Long Term Availability and Integrity of Validation Material
Úrovně validovaných podpisů Baseline profile: B-B, B-T, B-LT, B-LTA
Formáty validačních dat CRL, IETF’s OCSP protokol
ETSI standardy Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – ETSI / CEN standards, pro oblast validace elektronického podpisu pak zejména:
ETSI EN 319 102 – Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures
ETSI EN 319 122 – CAdES digital signatures
ETSI EN 319 132 – XAdES digital signatures
ETSI EN 319 142 – PAdES digital signatures
ETSI EN 319 162 – Associated Signature Containers (ASiC)
ETSI EN 319 172 – Signature Policies
ETSI EN 319 312 – Cryptographic Suites
ETSI EN 319 412 – Certificate Profiles
ETSI TS 119 612 – Trusted Lists
Rozhraní služby Webové služby

POLITIKA SLUŽBY OBELISK VALIDATOR QTS

Politika popisuje podmínky a postupy, vztahující se ke službě OBELISK Validator QTS s přihlédnutím k platným standardům Evropské unie a k právu České republiky v dané oblasti. Dodržení postupů a podmínek uvedených v Politice zajišťuje, aby spoléhající se strany obdržely výsledek postupu ověření platnosti automatizovaným způsobem, který je spolehlivý, účinný a je opatřen zaručenou elektronickou pečetí poskytovatele kvalifikované služby ověřování platnosti podpisů a pečetí.

Stáhnout PDF

Chcete se dozvědět více informací o službě OBELISK Validator QTS a možnostech jejího využití?

Kontaktujte nás