Produkty OBELISK

Komplexní infrastruktura umožňující vstup vaší organizace do skutečného paperless světa bez nutnosti realizace zásadních změn ve stávajících informačních systémech.

Rodina produktů OBELISK nabízí důvěryhodné služby pro realizaci skutečného paperless řešení ve vaší organizaci. Využijte výhody moderních řešení, které jsou založeny na mezinárodních standardech a jsou plně v souladu s českou i evropskou legislativou.

Buďte eIDAS READY!

Certifikace produktů
sefira-obelisk-signer

Produkt, který poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí (značek) resp. časových razítek pro zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

Více informací

Komplexní nástroj pro ověření legislativní platnosti digitálně podepsaných elektronických dokumentů v rámci celé EU v souladu s nařízením eIDAS

Více informací

Kvalifikovaná služba pro ověření platnosti elektronicky podepsaného dokumentu v souladu s nařízením eIDAS.

Více informací
sefira-obelisk-certificate-validation

Poskytuje služby on-line ověřování platnosti certifikátů v rámci Evropské unie. Umožňuje ověření certifikátů k požadovanému času a poskytuje potřebná validační data pro prokázání jejich platnosti a důvěryhodnosti.

Více informací

Řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů, které je založené na aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného el. podpisu (AdES). Zajišťuje komplexní důvěryhodné služby pro archivní správu dokumentů v libovolném formátu.

Více informací

Produkt nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro el. systémy spisové služby NSESSS.

Více informací
sefira-obelisk-digitalni-archiv

Digitální archiv představuje základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Jedná se o předinstalovanou HW appliance, která poskytuje libovolným systémům a aplikacím centrální služby pro ověření a uchování elektronických dokumentů.

Více informací
sefira-obelisk-document-manager

Rozšiřuje rodinu produktů OBELISK o DMS funkčnosti pro práci s archivovanými dokumenty a umožňuje tak rychlé zavedení procesu archivace do fungování společnosti bez vysokých investic na pořízení nebo úpravu stávajících DMS řešení.

Více informací
sefira-obelisk-integration-platform

Prostředek pro integraci různých zdrojových systémů, fyzických úložišť a služeb souvisejících s paperless řešeními. Poskytuje široké možnosti pro řízení a sledování systémových požadavků pro vytváření, ukládání, správu a uchovávání dat a dokumentů.

Více informací