Produkty OBELISK

Komplexní infrastruktura umožňující vstup vaší organizace do skutečného paperless světa bez nutnosti realizace zásadních změn ve stávajících informačních systémech.

Rodina produktů OBELISK nabízí důvěryhodné služby pro realizaci skutečného paperless řešení ve vaší organizaci. Využijte výhody moderních řešení, které jsou založeny na mezinárodních standardech a jsou plně v souladu s českou i evropskou legislativou.

Buďte eIDAS READY!

Certifikace produktů
sefira-obelisk-signer

Produkt, který poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí (značek) resp. časových razítek pro zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

Více informací
sefira-obelisk-document-manager

OBELISK Signing Portal zprostředkovává elektronický podpis jako centrální službu. Nepotřebujete tokeny, karty, čtečky, abyste mohli dokument podepsat. Stačí se přihlásit do portálu a podpis autorizovat.

Více informací

Komplexní nástroj pro ověření legislativní platnosti digitálně podepsaných elektronických dokumentů v rámci celé EU v souladu s nařízením eIDAS

Více informací

Kvalifikovaná služba pro ověření platnosti elektronicky podepsaného dokumentu v souladu s nařízením eIDAS.

Více informací
sefira-obelisk-certificate-validation

Poskytuje služby on-line ověřování platnosti certifikátů v rámci Evropské unie. Umožňuje ověření certifikátů k požadovanému času a poskytuje potřebná validační data pro prokázání jejich platnosti a důvěryhodnosti.

Více informací

Řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů, které je založené na aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného el. podpisu (AdES). Zajišťuje komplexní důvěryhodné služby pro archivní správu dokumentů v libovolném formátu.

Více informací

Produkt nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro el. systémy spisové služby NSESSS.

Více informací
sefira-obelisk-digitalni-archiv

Digitální archiv představuje základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Jedná se o předinstalovanou HW appliance, která poskytuje libovolným systémům a aplikacím centrální služby pro ověření a uchování elektronických dokumentů.

Více informací
sefira-obelisk-integration-platform

Nástroj pro centralizaci správy elektronických dokumentů zajišťující základní operace s dokumenty pro zdrojové informační systémy. Umožňuje zdrojovým systémům a aplikacím ukládat dokumenty do různých typů úložišť a konsolidovat tak přístup k dokumentům v rámci celé organizace.

Více informací