Produkty OBELISK

Komplexní infrastruktura umožňující vstup vaší organizace do skutečného paperless světa bez nutnosti realizace zásadních změn ve stávajících informačních systémech.

Rodina produktů OBELISK nabízí důvěryhodné služby pro realizaci skutečného paperless řešení ve vaší organizaci. Využijte výhody moderních řešení, které jsou založeny na mezinárodních standardech a jsou plně v souladu s českou i evropskou legislativou.

Buďte eIDAS READY!

sefira-obelisk-signer

Produkt, který poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí (značek) resp. časových razítek pro zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

sefira-obelisk-trust-services

Řešení pro centralizaci služeb PKI (Public Key Infrastructure). Hlavní náplní jsou služby vytváření a ověřování dokumentů s elektronickým podpisem či značkou/pečetí včetně časového razítka. Řešení pokrývá širokou škálu standardních formátů.

Komplexní nástroj pro ověření legislativní platnosti digitálně podepsaných elektronických dokumentů v rámci celé EU v souladu s nařízením eIDAS

sefira-obelisk-certificate-validation

Poskytuje služby on-line ověřování platnosti certifikátů v rámci Evropské unie. Umožňuje ověření certifikátů k požadovanému času a poskytuje potřebná validační data pro prokázání jejich platnosti a důvěryhodnosti.

Řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů, které je založené na aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného el. podpisu (AdES). Zajišťuje komplexní důvěryhodné služby pro archivní správu dokumentů v libovolném formátu.

Produkt nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro el. systémy spisové služby NSESSS.

sefira-obelisk-digitalni-archiv

Digitální archiv představuje základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Jedná se o předinstalovanou HW appliance, která poskytuje libovolným systémům a aplikacím centrální služby pro ověření a uchování elektronických dokumentů.

sefira-obelisk-document-manager

Rozšiřuje rodinu produktů OBELISK o DMS funkčnosti pro práci s archivovanými dokumenty a umožňuje tak rychlé zavedení procesu archivace do fungování společnosti bez vysokých investic na pořízení nebo úpravu stávajících DMS řešení.

sefira-obelisk-integration-platform

Prostředek pro integraci různých zdrojových systémů, fyzických úložišť a služeb souvisejících s paperless řešeními. Poskytuje široké možnosti pro řízení a sledování systémových požadavků pro vytváření, ukládání, správu a uchovávání dat a dokumentů.