Podmínky užití

Při použití internetových stránek jsou zjišťovány všeobecné údaje a informace k statistickým účelům (počet přístupů, počet stažení určitých dokumentů, země původu uživatele). Statistiky získané z těchto dat slouží k tomu, aby bylo možno internetové stránky lépe přizpůsobit potřebám uživatelů. Osobní data uživatelů se v této souvislosti nezjišťují a ani ze statistik je není možno odvodit. Společnost SEFIRA spol. s r.o. je oprávněna předat statistiky i třetím osobám.

Za účelem komfortního užívání se při použití internetových stránek používají cookies. Uživatel výslovně souhlasí s použitím této technologie. Je dovoleno, aby uživatel odpovídajícím nastavením svého prohlížeče akceptoval cookies jen v jednotlivém případě nebo aby je zcela zamítl. Z technických důvodů může být při zamítnutí cookies užívání internetových stránek nebo jednotlivých služeb znemožněno nebo omezeno.

Společnost SEFIRA spol. s r.o. neručí za správnost a úplnost dokumentů, materiálů, softwaru a služeb publikovaných na tomto webovém serveru. Společnost SEFIRA spol. s r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a informace o službách na tomto webovém serveru nemusí být aktuální a společnost SEFIRA spol. s r.o. se nezavazuje, že bude informace na tomto webovém serveru aktualizovat.

Veškeré informace, dokumenty a materiály poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány bez záruk. Závazky společnosti SEFIRA spol. s r.o. týkající se jejích produktů a služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě nichž jsou poskytovány, a obsah tohoto webového serveru nebo e-mailová komunikace by neměly být vykládány jako změna těchto smluv.

Společnost SEFIRA spol. s r.o. ani jiné společnosti uvedené na tomto webovém serveru nejsou v žádném případě odpovědné za škody jakéhokoliv druhu způsobené použitím informací z tohoto nebo jakéhokoliv webového serveru, na který je z tohoto serveru odkazováno.