Project Description

Ředitelství silnic a dálnic

Realizované projekty

 • Komplexní infrastruktura digitální důvěry

  Implementace služeb digitální důvěry byla realizována v rámci projektu nového mýta, který probíhal v roce 2019. Projekt byl z velké části zaměřen na elektronizaci a v co nejvyšší míře využití pricipů paperless, tzn. využívání elektronických dokumentů v širokém spektru procesů při zachování a dodržení všech legislativních požadavků.

  Dodávka společnosti SEFIRA se skládala z:

  • HSM (Hardware Security Module), kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí,
  • systému pro vzdálené elektronické podepisování v úrovni kvalifikovaného podpisu pro operátory backoffice, zajišťující provoz mýta,
  • systému pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí pro pečetění odchozích dokumentů,
  • služby validace elektronických podpisů a pečetí pro příchozí dokumenty, kdy se počítá s validací podpisů a pečetí založených na certifikátech z celé Evropské unie

Realizované projekty

Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Obor působnosti
veřejná správa

Počet zaměstnanců
1923

Internetové stránky
www.rsd.cz