Kvalifikovaná pečeť

Kvalifikovaná elektronická pečeť slouží k označení dokumentu za účelem prokázání jeho původu a pravosti.

Povinnost používat kvalifikovanou elektronickou pečeť se, zejména pro státní organizace, stala skutečností s koncem legislativního odkladu v září 2018. Pořízení a provoz služby pečetění on-premise je efektivním způsobem, jak se s požadavky kladenými zákonem vypořádat.

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce říká „Nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání, má podepisující, jedná-li při výkonu své působnosti, povinnost označit dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí“.

Potřebujete profesionální řešení na vytváření kvalifikovaných pečetí?

Společnost SEFIRA ve spolupráci s certifikační autoritou PostSignum připravila řešení, které v souladu s nařízením eIDAS nabízí pro vytváření kvalifikované pečeti interní službu s využitím kvalifikovaného zařízení (QSealCD) v držení pečetící osoby.

Řešení je postaveno na produktu OBELISK Seal, který poskytuje službu automatického vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí a je nabízeno ve třech základních variantách s využitím čipové karty nebo HSM.

sefira-ikona-smartcard

SMARTCARD

pro organizace s malým objemem dokumentů

kvalifikovaný certifikát pro pečeť

čipová karta + čtečka

1 virtuální appliance pro pečetění

sefira-ikona-standard

STANDARD

základní nabídka pro střední i velké organizace

až 3 kvalifikované certifikáty pro pečeť

1 HSM modul

1 virtuální appliance pro pečetění

sefira-ikona-high-availability

HIGH AVAILABILITY

pro organizace, co si nemohou dovolit výpadek

až 3 kvalifikované certifikáty pro pečeť

2 HSM moduly

2 virtuální appliance pro pečetění

Společnost SEFIRA jako QSealCD pro účely vytváření kvalifikovaných pečetí využívá čipovou kartu ProID+Q a HSM zařízení nCipher.

Vzhledem ke specifickým podmínkám certifikace HSM je pro jejich využití jako kvalifikovaného prostředku nutné zajistit, aby správa a provoz zařízení byly zajištěny prostřednictvím kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Pro účely dodávky nabízeného řešení zajišťuje správu a provoz HSM společnost SEFIRA jako kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • cena nezávislá na počtu pečetěných dokumentů

 • škálovatelný výkon i dostupnost

 • snadná integrace služby pečetění agendových systémů prostřednictvím standardního DSS rozhraní

 • široké možnosti dalšího využití HSM:

  • správa klíčů pro vzdálené vytváření elektronických podpisů
  • zabezpečení klíčů pro interní certifikační autority
  • možnost šifrování dat databází nebo datových úložišť
  • akcelerace SSL
  • zabezpečení autentizačních a auditních řešení

Chcete se dozvědět více informací o naší nabídce?

KONTAKTUJTE NÁS

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE