Kvalifikovaná pečeť2019-02-06T09:42:10+00:00

Kvalifikovaná pečeť

Kvalifikovaná elektronická pečeť slouží k označení dokumentu za účelem prokázání jeho původu a pravosti.

Ze Zákona o službách vytvářejících důvěru vyplývá, že veřejnoprávní podepisující budou povinni elektronické dokumenty označit kvalifikovanou elektronickou pečetí, a to již od 19. září 2018.

Na základě povinnosti stanovené v § 8 zákona o službách vytvářejících důvěru, má veřejnoprávní podepisující a jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, povinnost používat kvalifikované elektronické pečeti pro elektronické dokumenty obsahující právní jednání, pro něž nestanovuje jiný právní předpis podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy tohoto právního jednání.

Potřebujete profesionální řešení na vytváření kvalifikovaných pečetí?

Pořízení a provoz vlastní technologie pro interní službu vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí je efektivní způsob, jak se vypořádat s povinností a potřebou používat kvalifikovanou elektronickou pečeť.

Společnost SEFIRA ve spolupráci s certifikační autoritou PostSignum připravila řešení kvalifikované pečetě v souladu s nařízením eIDAS. Řešení je postaveno na produktu OBELISK Signer a dodáváno ve třech základních variantách s využitím čipové karty nebo HSM modulu.

sefira-ikona-smartcard

SMARTCARD

pro organizace s malým objemem dokumentů

kvalifikovaný certifikát pro pečeť

1 čipová karta

čtečka čipových karet

aplikace pro vytváření pečetí

sefira-ikona-standard

STANDARD

základní nabídka pro střední i velké organizace

až 3 kvalifikované certifikáty pro pečeť

1 HSM modul

1 virtuální appliance pro pečetění

servisní podpora

sefira-ikona-high-availability

HIGH AVAILABILITY

pro organizace, co si nemohou dovolit výpadek

až 3 kvalifikované certifikáty pro pečeť

2 HSM moduly

2 virtuální appliance pro pečetění

servisní podpora

Varianta SMARTCARD využívá čipové karty ProID+Q a je vhodná pro malý počet vytvářených pečetí. Varianty STANDARD HIGH AVAILABILITY spočívají v nasazení HSM zařízení Thales nShield Connect řady 500, 1500 nebo 6000 jako kvalifikovaného prostředku v infrastruktuře zákazníka. HSM zařízení jsou spravována a provozována certifikační autoritou PostSignum v roli kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Tyto varianty nabízí vysoký výkon a propustnost služby, snadnou a rychlou integraci do podnikových procesů přes standardní rozhraní a jsou určeny pro produkční pečetění velkého objemu dokumentů.

Pro větší počty dokumentů je nákup vlastních HSM ekonomicky výhodnou variantou v porovnání s externí službou kvalifikované pečetě. Přidanou hodnotou pořízení vlastního HSM je také možnost využití zařízení pro další služby z oblasti digitální důvěry: provoz interní CA, šifrování v rámci řešení GDPR nebo vzdálený elektronický podpis, který představuje alternativu pro náročné a finančně nákladné provozování tokenů či čipových karet.

Chcete se dozvědět více informací o naší nabídce?

KONTAKTUJTE NÁS

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE