Certifikáty a časová razítka

Zajišťujeme komplexní služby pro elektronický podpis a pečeť, od vydávání certifikátů až po dodávky kvalifikovaných zařízení pro jejich vytváření.

Nabízené služby

 • Vydávání certifikátů

  SEFIRA zajišťuje v oblasti vydávání certifikátů tyto služby

  • Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis
  • Kvalifikované certifikáty pro elektronickou pečeť

  Pro zajištění flexibility služeb nabízí SEFIRA i vydání certifikátů prostřednictvím tzv. mobilní registrační autority v místě určeném klientem.

 • Dodávky a implementace QSCD zařízení

  SEFIRA dodává následující typy kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů / pečetí, která jsou certifikována v souladu s nařízením eIDAS

  • Hardware Security Module (HSM)
  • Čipové karty
 • Vydávání kvalifikovaných časových razítek

  Služba je poskytována na základě uzavřeného smluvního vztahu nebo závazné objednávky. Časová razítka jsou vydávána časovými autoritami kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru poskytujících služby vydávání časových razítek.

 • Zajištění správy a provozu QSCD zařízení

  Vzhledem ke specifickým podmínkám certifikace některých HSM je pro jejich využití jako kvalifikovaného prostředku nutné zajistit, aby správa a provoz zařízení byly zajištěny certifikovaným dodavatelem. Pro účely dodávky nabízených řešení zajišťuje správu a provoz HSM společnost SEFIRA jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru.

Certifikační autority

SEFIRA v oblasti vydávání certifikátů a časových razítek spolupracuje se čtyřmi kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru poskytujících služby vydávání kvalifikovaných certifikátů a časových razítek

Tyto instituce již naše služby využívají

2021-06-17T09:41:51+02:00
2021-06-17T10:03:31+02:00
2021-06-17T09:34:25+02:00
2021-06-17T09:33:15+02:00
2021-06-17T09:44:13+02:00
2021-06-17T09:38:55+02:00

Chcete vědět víc o našich službách? Kontaktujte nás!