Project Description

CESNET

Realizované projekty

  • Dodávka HSM (Hardware Security Module) pro bezpečné generování a ukládání privátních klíčů

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd  České republiky, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb.

Internetové stránky
www.cesnet.cz