Project Description

České vysoké učení technické v Praze

Realizované projekty

  • Kvalifikovaná pečeť a vzdálený elektronický podpis

    Implementace centrálního řešení poskytujícího služby kvalifikované pečeti a vzdáleného elektronického podpisu pro všechny zaměstnance a další pracovníky oprávněné k právnímu jednání s možností budoucí rozšiřitelnosti pro všechny studenty. Součástí projektu byla dodávka HSM jako kvalifikovaných prostředků pro vytváření pečetí a podpisů.

  • Validace elektronických dokumentů

    Implementace centrálního řešení pro ověřování platnosti elektronických dokumentů, elektronických podpisů, pečetí a časových razítek založených na kvalifikovaných certifikátech od kvalifikovaných poskytovatelů služeb v rámci všech členských států EU.

Nasazené produkty

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů.

Obor působnosti
školství

Počet zaměstnanců
3600

Internetové stránky
www.cvut.cz