Project Description

Nejvyšší kontrolní úřad

Realizované projekty

  • Kvalifikovaná pečeť

    Předmětem dodávky je řešení pro zajištění služby pečetění dokumentů kvalifikovanou elektronickou pečetí v souladu se zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, prostřednictvím QSCD (Qualified Signature Creation Device) zařízení HSM.

Nasazené produkty

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu – a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Úkolem NKÚ je poskytovat zpětnou vazbu tvůrcům a vykonavatelům politik státu, aby věděli, jak a za jakou cenu se tyto politiky podařilo naplnit, do jaké míry byly účinné a jaké měly ekonomické a další dopady.

Obor působnosti
Státní správa

Internetové stránky
www.nku.cz/