Project Description

Česká pošta

Realizované projekty

  • Infrastruktura pro vydávání časových razítek

    Dodávka infrastruktury pro vydávání časových razítek zahrnující kryptografická zařízení Hardware Security Module pro bezpečné generování a uložení kryptografických klíčů a software zajišťující generování časových razítek.

Česká pošta je státní společnost provozující poštovní služby na území České republiky. Je jedním z největších zaměstnavatelů v ČR. Poskytuje řadu služeb od manipulace s listovními zásilkami přes balíkové služby až po zajišťování úředních záležitostí.

Obor působnosti
veřejná správa

Počet zaměstnanců
29 600

Internetové stránky
www.ceskaposta.cz