Project Description

Ministerstvo obrany ČR

Realizované projekty

  • Analýza pro systém Elektronického správního archivu MO

    Cílem projektu bylo vypracování analýz potřebných pro zpracování „Studie proveditelnosti“ a získat objektivní a úplné podklady pro přípravu projektu vybudování Elektronického správního archivu MO.

  • Studie proveditelnosti pro systém Bezpečnostní archiv MO

  • Vytvoření infrastruktury veřejných klíčů a nasazení HSM modulů

    Základem řešení je dvojice certifikačních autorit v hierarchickém uspořádání kořenové a podřízené certifikační autority určená pro použití v neklasifikovaných doménách. Kompletní struktura certifikačních autorit je navržena a provozována v režimu vysoké dostupnosti v geograficky oddělených lokalitách. Součástí projektu bylo vytvoření certifikačních politik a postupů pro správu PKI infrastruktury a vyškolení odpovědných pracovníků. Pro vytvoření certifikačních autorit byl zvolen Microsoft Windows Server 2012R2, který obsahuje systémy a aplikace pro vystavování a správu digitálních certifikátů založených na technologii veřejných klíčů. Bezpečnost privátních klíčů byla zajištěna dodávkou technologie HSM od společnosti THALES. Použitá HSM disponují robustními nástroji jak pro řízení přístupu k vlastnímu zařízení, tak i k ochraně kryptografických klíčů (separace rolí, systém více očí), což je nezbytné pro dosažení požadovaného stupně bezpečnosti. Dodané moduly mají mezinárodně uznávanou certifikaci FIPS 140-2 Level 3 a EAL4+. Vytvořený systém je tak plně připraven na budoucí rozšíření o certifikační autority pro vyhrazené a utajované domény.

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy zejména pro zabezpečování obrany České republiky a řízení Armády České republiky, mimo jiné se podílí i na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu.

Obor působnosti
státní organizace

Počet zaměstnanců
29 512

Internetové stránky
www.army.cz