Digitální důvěra a PKI2018-11-14T14:02:15+00:00

Digitální důvěra a PKI

Komplexní řešení problematiky digitální důvěry včetně budování certifikačních autorit, zavádění el. podpisu, pečeti a časových razítek a implementace HSM.

Kvalifikovaná pečeť

Komplexní řešení pro vytváření kvalifikované elektronické pečeti zahrnující implementaci kvalifikovaného prostředku do prostředí organizace.

Více informací

Vzdálený elektronický podpis

Centrální řešení pro vzdálené podepisování elektronických dokumentů se zajištěním bezpečného uložení podpisových klíčů.

Více informací

Ověřování platnosti podpisů/pečetí

On-line služba ověřování certifikátů použitých pro elektronicky podepsané dokumenty, zabezpečení výměny dat, nebo autorizaci přístupu do IS.

sefira-digitalni-duvera-sprava-a-bezpecne-ukladani-kryptografickych-klici

HSM – Bezpečné úložiště klíčů

Implementace HSM pro bezpečné generování a uchovávání kryptografických klíčů.

Více informací

Certifikační autority

Vybudování certifikační autority pro zajištění interní digitální důvěry.

sefira-digitalni-duvera-overovani-platnosti-certifikatu

Externí registrační autorita

Vydávání kvalifikovaných / komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného časového razítka.

Digitální důvěra a legislativní prostředí vytvořené nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru otevírá novou éru v digitalizaci veřejného i privátního sektoru. Pro veřejný sektor přináší povinnost vytvořit nástroje pro zavedení opravdového eGovernmentu. Komerčním subjektům pak nabízí příležitost využít široký potenciál jednotné digitální identity a dalších aplikací digitální důvěry.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY eIDAS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu patří mezi nejvýznamnější iniciativy v oblasti budování jednotného digitálního trhu. Přináší do této oblasti legislativní řád, pravidla, normy a standardy. Díky eIDAS dnes víme, jak pracovat s digitální identitou a jak důvěryhodně vytvářet, ověřovat a dlouhodobě uchovávat digitální dokumenty. Víme, čemu můžeme důvěřovat.

Společnost SEFIRA Vám v této oblasti může nabídnout komplexní vyřešení problematiky digitální důvěry, ale i řešení dílčích oblastí týkajících se budování certifikačních autorit, zavádění elektronického podpisu, pečeti, časových razítek a implementaci specializovaných zařízení HSM.

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE