Ověřování platnosti dokumentů

Ověření platnosti podpisů, pečetí a časových razítek použitých pro zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů.

Elektronická komunikace je v dnešní době hlavním kanálem pro výměnu informací. Prostřednictvím informačních systémů či emailů proudí mezi organizacemi velké množství elektronických objednávek, faktur, smluv a dalších právních dokumentů. Jak zaručit a ověřit jejich důvěryhodnost?

Většina uživatelů spoléhá na elektronický podpis resp. užití kvalifikovaného certifikátu. Aby příjemce podepsaných dokumentů mohl informace v nich uvedené uznat za důvěryhodné a právně prokazatelné, musí provést ověření jejich platnosti.

Nařízení eIDAS definuje právní rámec pro vytváření a validaci elektronicky podepsaných dokumentů a spolu s technickými standardy a normami ETSI a CEN jednoznačně a závazně deklaruje procesy, nástroje a standardy, jak s elektronicky podepsanými dokumenty jednotně pracovat. Je tedy dán jasný návod, jak postupovat.

Běžné aplikace dnes standardně nabízí odpověď na otázku, zda je elektronický podpis platný.
Je tato informace pro rozhodnutí o právní platnosti dokumentů dostatečná?

Certifikované řešení od společnosti SEFIRA vám nabízí komplexní nástroj pro ověření legislativní platnosti digitálně podepsaných elektronických dokumentů v rámci celé EU v souladu s nařízením eIDAS.

VÍCE INFORMACÍ
sefira-obelisk-validator-overovani-platnosti-dokumentu

SOUVISEJÍCÍ REFERENCE