Project Description

Generální finanční ředitelství

Realizované projekty

  • Archiv a digitální spisovna

    Dodávka řešení a služeb pro zajištění ověřování platnosti a uchovávání elektronických podpisů, pečetí a časových razítek ve shodě s nařízením eIDAS a Zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru jejíž součástí byla implementace funkcí digitální spisovny pro podporu skartačního procesu a realizaci komplexního skartačního řízení listinných i elektronických dokumentů.

  • Kvalifikovaná pečeť

    Předmětem dodávky je řešení pro zajištění služby pečetění dokumentů kvalifikovanou elektronickou pečetí v souladu se zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, prostřednictvím QSCD (Qualified Signature Creation Device) zařízení HSM.

Nasazené produkty

sefira-klienti-gfr

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) je zřízeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“) a jeho územní působnost je stanovena v § 2 tohoto zákona.

Obor působnosti
veřejná správa

Počet zaměstnanců
15500

Internetové stránky
www.financnisprava.cz