Produktová podpora

Produktová podpora je poskytována na základě samostatné objednávky jako roční předplacená služba.

Poskytování podpory je účinné dnem akceptace objednávky společností SEFIRA a začíná plynout dnem definovaným pro její zahájení. Rozsah produktové podpory se může měnit dle uvážení SEFIRA s tím, že změny nemohou mít za následek podstatné snížení úrovně poskytovaných služeb v období, na které je tato podpora zaplacena.

Kontaktní informace

Helpdesk pro produkty OBELISK

Helpdesk pro produkt EMAIL ENGINE a DB MAIL

Pravidla pro poskytování produktové podpory

Platná verze pravidel pro Produktovou podporu je k dispozici na níže uvedeném odkazu.