Project Description

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Realizované projekty

  • Modernizace a rozšíření informačního systému – AISLP

    SÚKL původně provozoval a pro vlastní potřeby rozvíjel nad databází a prostředky Oracle „Automatizovaný informační systém léčivých přípravků“ (AISLP). Modernizace a rozšíření AISLP znamenala sjednocení všech programů do jednotného grafického prostředí a rozšíření systému o práci s dokumenty, přidání modulu pro správu kontaktů osob a organizací, rozšíření systému o sledování historie léčivého přípravku, přidání modulu pro sledování evropských registrací. Celkově přispěla modernizace systému AISLP k viditelnému zvýšení účinnosti práce SÚKL.

  • ConText pro fulltextové vyhledávání

  • Zajištění realizace instalace OID

    převod dat, nastavení zálohování, konzultace, dokumentace

Státní ústav pro kontrolu léčiv je organizační složkou státu, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ústav působí v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami. Posláním ústavu je zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky.

Obor působnosti
státní správa

Počet zaměstnanců
468

Internetové stránky
www.sukl.cz