Project Description

Grantová agentura ČR

Realizované projekty

  • Implementace a správa Grantového informačního systému

    Systém spravuje návrhy projektů po celou dobu jejich životního cyklu, od jejich tvorby a příjmu, přes komplexní, několikaúrovňové vyhodnocení, až po oznámení žadatelům o odmítnutí či přijetí projektu a jeho následné plnění. Proces je řízen workflow enginem, který je založen na technologii Orbeon Forms a Oracle APEX. Pro výstupní sestavy využívá generování reportů ve formátu PDF za pomoci technologie Jasper Reports a jejich následné uložení a správu oprávněnými uživateli v nástroji Oracle UCM. Součástí je i integrace s Informačním systémem datových schránek a s informačními systémy dalších státních institucí, jako jsou CEP, ÚOHS nebo informační systém CEDR Ministerstva financí ČR. Projekt GRIS obsahoval návrh řešení, dodávku licencí, vývoj a konfiguraci modulů a jejich nasazení. Součástí dodávky byla také podpora rutinního užívání systému na období minimálně 4 let. Podpora se vztahuje na dodané licence i na služby související s údržbou systému. Systém v současné době užívá přes 2 tisíce interních uživatelů a hodnotitelů, a další stovky zahraničních oponentů.

  • Elektronický archiv a napojení navazujících agend

    Předmětem zakázky byla dodávka řešení pro zajištění dlouhodobé archivace zahrnující analýzu stavu a procesů objednatele, instalaci řešení OBELISK Trusted Archive a jeho implementaci do prostředí objednatele včetně napojení na spisovou službu a Grantový IS.

Nasazené produkty

Nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů. Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá.

Obor působnosti
věda a výzkum

Internetové stránky
www.gacr.cz