Partnerský program

Cílem společnosti SEFIRA je rozvoj technologické platformy a vývoj produktu OBELISK, umožňující dodávky komplexní infrastruktury digitální důvěry v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce eIDAS. Pro spolupráci hledáme systémové integrátory a dodavatele informačních systémů pracujících s dokumenty (DMS/ECM, ERP, CRM, SCM…).

Výhody partnerství

Rozšíření vašeho portfolia

Nové obchodní příležitosti

Slevy na produkty OBELISK

Presales a marketingová podpora

Produktová a technická školení

Partnerská certifikace

sefira-homepage-obelisk-logo

Rodina produktů OBELISK nabízí komplexní vyřešení problematiky digitální důvěry v souladu nařízením eIDAS. Umožňuje vytvářet, zpracovávat a uchovávat elektronické dokumenty při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné. Uživateli produktů OBELISK jsou především střední a velké firmy z komerčního i státního sektoru.

Role SEFIRA a partnera jsou jasně definovány a SEFIRA garantuje výhradní pozici partnera u koncového zákazníka. SEFIRA jako technologická firma vyvíjí produkty rodiny OBELISK, uvolňuje nové verze systému v souladu s legislativou EU, vydává oficiální dokumentaci systému, poskytuje obchodní a technickou podporu partnerům (prezentace, podklady pro nabídky, případové studie, reference, školení, supervize na projektech). Realizace činností u zákazníka záleží na obchodní a odborné kvalifikaci partnera. Partner odpovídá zejména za vedení obchodního případu, tvorbu nabídky, vedení projektu, implementaci systému, integraci do stávajících systémů zákazníka, školení zákazníka, první úroveň supportu.

Zaujala vás možnost spolupráce?

Staňte se partnerem společnosti SEFIRA a budeme společně rozvíjet obchodní aktivity v dalších zemích.

Obchodní
a implementační partneři

Technologičtí
partneři