Efektivní nástroj pro správu elektronických dokumentů zajišťující základní operace s dokumenty včetně jednoduchého workflow.

OBELISK Document Manager rozšiřuje rodinu produktů OBELISK o DMS funkčnosti pro práci s archivovanými dokumenty a umožňuje tak rychlé zavedení procesu archivace do fungování společnosti bez vysokých investic na pořízení nebo úpravu stávajících DMS řešení.

ZÁKLADNÍ FUNKČNOSTI

sefira-ikona-uzivatel

Z pohledu uživatele nebo badatele:

 • Vyhledávání dokumentů dle různých kritérií včetně metadatových položek
 • Stažení dokumentu
 • Náhled na dokument
 • Práce s vybranými formáty dokumentů
sefira-ikona-id

Z pohledu administrátora nebo archiváře:

 • Ruční vstup dokumentů
 • Možnost editace metadatových položek
 • Zobrazení detailu o dokumentu
 • Badatelský list
 • Statistické reporty
 • Notifikace
 • Worfklow schvalování požadavku
 • Definice pracovních prostorů a práv

Tyto funkčnosti OBELISK Document Manager poskytuje i nad dokumenty, uloženými v archivních úložištích typu CAS, které svou koncepcí neumožňují uživatelsky jednoduchou manipulaci s dokumenty, jako je stažení dokumentu nebo náhled na něj. OBELISK Document Manager prostřednictvím dalších produktů rodiny OBELISK zprostředkovává přístup k těmto úložištím a uživatelům nabízí intuitivní ovládání.

OBELISK Document Manager je poskytován jako přednastavený pro naplnění typických požadavků uživatelů. Zároveň však umožňuje rychlou implementaci zákaznických rozšíření.

PŘÍNOSY

Práce s dokumenty z jednoho místa bez ohledu na místo a způsob uložení

Rychlé zavedení základních uživatelských funkcí bez dopadu do stávající DMS

Možnost přizpůsobení dle aktuálních potřeb