Co se děje nového
ve společnosti SEFIRA

8 Leden 2018

Akreditovaný vzdělávací seminář eIDAS v praxi

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zaměstnancům organizací veřejné správy ucelený pohled na principy práce s elektronickými dokumenty, kterou jsou definovány evropským nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru.

8 Září 2017

Seminář Moderní paperless, eIDAS a zákon o službách vytvářejících důvěru

Odborný na seminář věnovaný legislativním novinkám a praktické implementaci služeb vytvářejících důvěru. Začátkem července 2016 vstoupila v účinnost významná část nařízení eIDAS, která definuje jednotná pravidla a nástroje pro práci s elektronickými dokumenty, vytváření elektronických podpisů a pečetí, a poskytování dalších služeb vytvářejících důvěru. Dne 19. září 2016 pak vešel [...]

29 Srpen 2017

Konference e-government 20:10

Společnost SEFIRA se stala zlatým partnerem konference pořádané magazínem Egovernment, která se uskuteční 5. – 6. září 2017 v Mikulově. Konference pojednává o e-Governmentu a hodnotí stav elektronizace veřejné správy v ČR se zaměřením na konkrétní zásadní téma. Tím letošním je, mimo jiné, problematika financování projektů v aktuálním programovém období. V rámci přednášky seznámíme [...]

28 Srpen 2017

Kvalifikovaná elektronická pečeť – konec výjimky se blíží

Elektronická pečeť je prostředek, který dle evropského nařízení eIDAS a našeho Zákona o službách vytvářejících důvěru (ZoSVD) slouží k označení a prokázání původu a pravosti dokumentu. Elektronická pečeť říká, která právnická osoba je původcem a zároveň chrání obsah takto zapečetěného dokumentu.Obdobně, jako pro elektronický podpis, jsou definovány úrovně důvěry i pro elektronickou pečeť. Nejvyšší úroveň [...]

26 Červen 2017

Kvalifikovaný, kvalifikovaná, kvalifikované

Být eIDAS ready z pohledu práce s elektronickými dokumenty prakticky znamená být schopen ve svých aplikacích a informačních systémech vytvářet, přijímat a dlouhodobě uchovávat důvěryhodné elektronické dokumenty platné v rámci celé EU. Otázkou je, jak na to? eIDAS definuje 3 úrovně elektronického podpisu a říká, že nejvyšší úroveň “kvalifikovaný elektronický podpis“ je ekvivalentem podpisu [...]

18 Květen 2017

eIDAS nezná hranice

Společnost SEFIRA vystoupí na konferenci IT mezi paragrafy, která se uskuteční 8. června 2017 v Bratislavě, s přednáškou na téma eIDAS, kam jsme došli, resp. kudy vede cesta. Konference se zaměří na implementaci nařízení eIDAS týkající se budování jednotné digitální Evropy, nařízení GDPR o ochraně osobních údajů, směrnice NIS a zákona o kybernetické bezpečnosti. [...]

15 Květen 2017

Document Management Conference 2017

Společnost SEFIRA se stala partnerem konference Document Management, která se uskuteční 16. května 2017 v prostorách Konferenčního centra City v Praze. Již čtvrtý ročník konference se zaměří zvláště na téma nároků kladených na elektronický dokument z pohledu ČR i EU, moderními trendy v oblasti systémů pro správu dokumentů a očekávaným vývojem legislativy. Přednášející se [...]

21 Březen 2017

Technický konzultant pro bezpečnost a ICT infrastruktury

Hledáme nového kolegu na pozici technického konzultanta pro bezpečnost a ICT infrastruktury. Budete se podílet na správě a rozvoji naší vlastní IT infrastruktury a zároveň se zapojíte do projektů pro naše zákazníky. Náplň práce účast na správě interní ICT infrastruktury účast na implementačních projektech u zákazníků v roli specialisty na [...]

16 Březen 2017

eIDAS, kam jsme došli, resp. kudy vede cesta

Společnost SEFIRA vystoupí na jubilejním 20. ročníku konference ISSS, která se uskuteční ve dnech 3. - 4. dubna 2017 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, s přednáškou na téma eIDAS, kam jsme došli, resp. kudy vede cesta. Evropské nařízení týkající se elektronické identity a služeb vytvářejících důvěru položilo základ pro vytvoření jednotného digitálního [...]

10 Březen 2017

Seminář Moderní paperless, eIDAS a zákon o službách vytvářejících důvěru

Odborný na seminář věnovaný legislativním novinkám a praktické implementaci služeb vytvářejících důvěru. Začátkem července 2016 vstoupila v účinnost významná část nařízení eIDAS, která definuje jednotná pravidla a nástroje pro práci s elektronickými dokumenty, vytváření elektronických podpisů a pečetí, a poskytování dalších služeb vytvářejících důvěru. Dne 19. září 2016 [...]