HW Appliance – OBELISK & DELL EMC Elastic Cloud Storage

Digitální archiv představuje základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Jedná se o předinstalovanou HW appliance, která poskytuje libovolným systémům a aplikacím centrální služby pro ověření a uchování elektronických dokumentů. Integruje bezpečnost a flexibilitu moderního objektového úložiště DELL EMC Elastic Cloud Storage s funkcemi digitální důvěry OBELISK Trusted Archive. Zákazník tak dostává spolehlivé hardwarové úložiště s pokročilými aplikačními a integračními funkcemi pro zpracování a uchování elektronických dokumentů v souladu s evropskou a českou legislativou.

DELL EMC Elastic Cloud Storage

DELL EMC Elastic Cloud Storage je objektové úložiště navržené pro dlouhodobé garantované uchování a neměnnost dat. Nabízí snadno škálovatelnou spolehlivou infrastrukturu s minimálními nároky na administraci. Tvoří tak ideální základ celkového řešení pro důvěryhodnou dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.

SEFIRA OBELISK Trusted Archive

SEFIRA OBELISK Trusted Archive představuje logickou část řešení Digitálního Archivu. Je založen na principech PKI a aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného elektronického podpisu (AdES). Zajišťuje komplexní důvěryhodné služby pro archivní správu dokumentů v libovolném formátu. Uloženým dokumentům poskytuje dlouhodobou péči o jejich důvěryhodnost, právní relevanci a legislativní platnost.

Hlavní přínosy

 • Komplexní důvěryhodná péče o uložené dokumenty

 • Ověření platnosti a důkazní materiál

 • Certifikovaná shoda s eIDAS
 • Snadná a rychlá instalace a škálovatelnost formou Plug&Play

 • Vysoká dostupnost

 • Backup-less řešení

Přednosti řešení

 • Vysoká dostupnost a integrita uložených dat

 • Pokročilé mechanismy ochrany dat včetně automatické detekce a odstranění chyb

 • Data jsou organizována do virtuálních celků s oddělenou správou a řízením přístupu

 • Garance neměnnosti a nesmazatelnosti pomocí retenčních politik

 • Smazaná data nelze obnovit ani v laboratorních podmínkách

 • Podpora deduplikace a komprese dat

 • Možnost šifrování dat

 • Podpora protokolů NFS, CIFS, WebDAV

Hlavní funkce

 • Ověření platnosti elektronicky podepsaných dokumentů

 • Udržení důvěry a právní relevance

 • Uchování a poskytnutí důkazního materiálu

 • Balíčkování – tvorba AIP podle OAIS dle principů eIDAS

 • Pokročilé vyhledávání uložených dokumentů dle metadat

 • Možnost zobrazit detail archivovaného dokumentu, metadata a ověření platnosti

 • Možnost stažení dokumentu

 • Vložení a editace metadat

 • Vedení detailních logů o událostech v systému

 • Možnost prohledávání těchto logů

 • Sestavování reportů o problematických dokumentech

 • Konfigurace notifikací systémových událostí

Architektura konsolidovaného digitálního archivu

sefira-obelisk-digitalni-archiv-schema

Chcete se dozvědět více informací o digitálním archivu a možnostech jeho využití?

Kontaktujte nás