Bezpapírová personalistika

Zbavte se papírových dokumentů v komunikaci se svými zaměstnanci

Naše řešení eHR umožňuje digitalizovat personální procesy, zefektivnit rutinní personální úkony spojené s výměnou dokumentů a přiblížit se v oblasti HR k bezpapírové kanceláři. Osobní kontakt personalisty se zaměstnanci tak může být využit na situace, které si to opravdu vyžadují.

Role řešení eHR

Zjednodušit přístup zaměstnanců k informacím a jejich sdílení

Zvýšit ochranu osobních údajů zaměstnanců

Omezit papírové dokumenty a jejich oběh

Snížit administrativní zátěž personalistů

Sjednotit a automatizovat rutinní procesy

Zjednodušit vyřizování personální agendy pro zaměstnance

Řešení eHR je založeno na sdílení dokumentů formou elektronických spisů jednotlivých zaměstnanců a jejich schvalování a podepisování prostřednictvím elektronického podpisu. Dokumenty nemusíte tisknout, řešit jejich logistiku, ani jejich fyzickou archivaci. To vše při zachování stejné právní relevance jako v procesu s papírovým dokumentem.

Elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko jsou pojmy, které vyvolávají u zaměstnanců pocit složitosti a očekávání budoucích komplikací. Elektronický spis, byť se o všechny tyto pojmy opírá, míří na jednoduchost. Zaměstnanci, personalisté i manažeři jsou od těchto věcí odstíněni. Dokumenty vygenerované z personálních systémů jsou předány kompetentním osobám. Jediné, co musí udělat, je dokumenty elektronicky schválit nebo podepsat.

Přínosy

 • Jednotný nástroj pro práci s elektronickými dokumenty v rámci HR

 • Interakce personalisty se zaměstnancem elektronickou formou

 • Zajištění právní relevance elektronických dokumentů

 • Možnost podepsání dokumentů kdykoli a odkudkoliv i v situacích jako je pracovní cesta, dovolená nebo nemoc a z jakéhokoli zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon) bez instalace software

 • Zrychlení a zefektivnění procesů (předání dokumentu, kontrola, vrácení…)

 • Neustálý přehled o podpisových úkolech předaných zaměstnancům

 • Automatické upomínání zaměstnanců nebo nadřízených o blížícím se termínu úkolu

Funkce a vlastnosti

 • Automatické zakládání elektronických spisů dle zaměstnanců a pracovních poměrů

 • Automatické zatřiďování dokumentů do složek a spisů

 • Zobrazení dokumentů a práce s nimi dle rolí (zaměstnanec, manager, personalista, super-personalista)

 • Ruční vstup dokumentů pro zaměstnance

 • Přesouvání dokumentů mezi spisy

 • Vyhledávání dokumentů dle metadata (typ dokumentu, název dokumentu, osobní číslo, společnost atd.)

 • Náhled na dokumenty v běžných formátech (pdf, jpg, bmp…)

 • Možnost podepisování s využitím elektronického podpisu (biometrický podpis / podpis založený na interním certifikátu / uznávaný, resp. kvalifikovaný elektronický podpis)

 • Hromadný podpis dokumentů jedním kliknutím

 • Vytváření úkolů na zaměstnance a nadřízené s cílem zajistit podpis dokumentů

 • Pečetění dokumentů a opatřování dokumentů kvalifikovanými časovými razítky

 • Možnost využívání notifikací

 • Přístup k dokumentům dle vazeb podřízenosti a nadřízenosti, resp. rolí

 • Nastavování stavů o zpracování dokumentů pro různé týmy např. pro personální agendu a mzdovou agendu

 • Definice vlastní adresářové struktury

 • Definice vlastních typů dokumentů

Podporované procesy

Nástup nového zaměstnance

Změny pracovně-právního vztahu

Sběr personálních a mzdových dokumentů/dokladů

Související reference

2020-07-30T13:26:12+02:00
2020-07-30T13:26:18+02:00