PS

About Petr Šmíd

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Petr Šmíd has created 83 blog entries.
24 Červen 2019

Upozornění na podvodné emaily

V uplynulých dvou měsících nás kontaktovali zástupci pěti firem, kteří se stali obětí podvodných e-mailů spojených se zneužitím názvu společnosti SEFIRA. Neznámý pachatel odeslal e-mail jménem jednatele firmy s žádostí o expresní platbu na osobu odpovědnou za platby. V platebních instrukcích byl uveden název naší společnosti, číslo účtu, které nepatří společnosti SEFIRA, a smyšlený variabilní symbol. [...]

3 Červen 2019

Vzdálený elektronický podpis

CIO Business World 5/2019 | Vzdálené elektronické podepisování je novým trendem na poli služeb vytvářejících důvěru. Jeho principy a technologie zjednodušují a optimalizují procesy podepisování elektronických dokumentů. Uživatelé dostávají do ruky nástroje, které jim bezpečným, rychlým a jednoduchým způsobem dovolují vytvářet elektronické podpisy s využitím širokého spektra zařízení od osobních PC po chytré mobilní [...]

28 Květen 2019

Konference IS2 2019

Společnost SEFIRA vystoupí na jubilejní 20. ročníku konference IS2, která se uskuteční v historických prostorách Karolina ve dnech 29. - 30 května 2019. Akce je věnovaná aktuálním tématům a trendům z oblasti informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů.  SEFIRA v rámci konference představí řešení vzdáleného elektronického podpisu a kvalifikované pečeti v prostředí vysokých škol. Nařízení [...]

30 Duben 2019

Kvalifikovaná pečeť

IT Systems 4/2019 | V září roku 2018 vypršela přechodná zákonná možnost použití elektronických značek namísto elektronických pečetí. Což zejména pro množství státních organizací znamenalo nutnost zabývat se tím, jak naplní literu zákona a začnou své elektronické dokumenty opatřovat kvalifikovanými elektronickými pečetěmi. Pečetě jsou využívány právnickými osobami k prokázání původu elektronickou pečetí opatřeného dokumentu, nebo [...]

28 Březen 2019

Digital Trust & Paperless Conference 2019

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává prostor pro digitalizaci vaší společnosti. Seznámíme vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Ukážeme Vám jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

27 Březen 2019

ISSS 2019

Společnost SEFIRA vystoupí na konferenci ISSS, která se uskuteční ve dnech 1. – 2. dubna 2019 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, s přednáškou na téma eIDAS a vzdálený elektronický podpis. 22. ročník oblíbeného setkání zástupců veřejné správy, dodavatelů technologií a všech ostatních, kteří se zajímají o digitalizaci života či moderní formy komunikace státu s občany, se [...]

13 Březen 2019

Zákon o právu na digitální služby

Zákon o právu na digitální služby by měl v blízké budoucnosti garantovat občanům možnost komunikovat s úřady státu čistě elektronicky. Předsedové všech poslaneckých klubů zřízených v Poslanecké sněmovně v minulém týdnu podepsali memorandum o podpoře připravovaného zákona o právu občana na digitální služby. Tento revoluční zákon, na jehož přípravě se podílela i společnost SEFIRA, zcela zásadně [...]

12 Březen 2019

Konference IT mezi paragrafy 2019

Společnost SEFIRA se opět stala partnerem konference Konference IT mezi paragrafy , která se tentokrát uskuteční 14. března 2019 v Konferenčním centru Hotelu Grandior v Praze. Konference se bude věnovat těmto tématům spojeným s nařízením eIDAS a koncepcí poskytování důvěryhodných služeb, budováním národní certifikační autority, zákonem o zpracování osobních údajů a ePrivacy Regulation a novými technologiemi [...]

1 Březen 2019

Gartner Identity & Access Management Summit 2019

Společnost SEFIRA společně se svým partnerem společností Entrust Datacard vystoupí na konferenci Gartner Identity & Access Management Summit 2019, která se uskuteční 7. a 8. března v Londýně. IAM se vyvíjí z bezpečnostních technologií do podnikatelského nástroje. Jako základ pro digitální ekonomiku pomáhá elektronická identita modernizovat přístup k řešení standardních životních situací, zavádění nových obchodních [...]

15 Leden 2019

SEFIRA se stala členem ETSI

Společnost SEFIRA se stala členem Evropského ústavu pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) a bude se tak přímo podílet na tvorbě standardů, které spolu s nařízením eIDAS upravují jednotná pravidla pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů. ETSI Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) je nezávislá, nezisková organizace pro standardizaci [...]