Project Description

Správa státních hmotných rezerv

Realizované projekty

  • Poskytování služeb pro ověřování platnosti dokumentů

    Poskytování služeb pro ověřování platnosti elektronických podpisů, elektronických pečetí a elektronických časových razítek a referenčního formátu elektronického podpisu podle PAdES, CAdES, XAdES a ASIC.

Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.

Obor působnosti
veřejná správa

Počet zaměstnanců
450

Internetové stránky
www.sshr.cz