Skupina ČEZ

ČEZ, a. s.2018-10-11T11:15:13+00:00

Project Description

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 • Centralizace PKI služeb v prostředí Skupiny ČEZ

  Základem řešení je Platforma bezpečnostních služeb (PBS), která představuje komplexní nástroj nabízející centralizaci využití infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure), elektronického podpisu a šifrování. PBS je realizována pomocí vzájemně integrovaných modulů, které tvoří jednotný systém pro vytváření uznávané elektronické značky a validaci platnosti elektronického podpisu přijímaných dokumentů.

 • Evidence projektů Nadace ČEZ

  Webová aplikace pro přehlednou evidenci žadatelů o příspěvek nadace založená na technologii Oracle pro vytváření webových aplikací (ADF).

 • Informační systém Výroba elektrické energie

  Informační systém slouží k plánování a hodnocení výroby elektrické energie.

 • Intranetový portál

  Jedno z největších intranetových řešení v České republice, které umožňuje komunikaci 20 tisíc uživatelů a činnost 200 redaktorů.

 • Implementace HSM

  HSM je hardwarový akcelerátor, který je optimalizován pro výkon běžných kryptografických primitiv. Poskytuje kompletní sadu protokolů pro správu klíčů, hardwarem podporované generování klíčů a bezpečné prostředí, které je nezávislé jak na aplikacích, tak i na platformách.

 • Nasazení platformy bezpečnostních služeb (PBS)

  Vybudování komplexní infrastruktury pro práci s uznávaným elektronickým podpisem/značkou, která umožnila zpřístupnění služeb elektronického podpisu různým informačním systémům, zajistila vyšší bezpečnost a centrální správu klíčů a kvalifikovaných certifikátů a přinesla vysokou dostupnost a její sdílení napříč všemi systémy.

 • Portál naměřených dat

  Portálová aplikace dostupná z internetu, která zpřístupňuje data průběhového multiutilitního měření. Kromě výroby a spotřeby elektrické energie může zpřístupnit měření odběrů vody, tepla, či plynu (závisí na typu instalovaných měřidel). Pomocí inteligentního měřidla přináší uživatelům nové možnosti v rozhodování o využití energií, protože zajišťuje přímou komunikaci mezi dodavatelem energie a spotřebitelem.

 • Server pro komunikaci s trhem elektrické energie

  Systém ČEZ Komunikační server zajišťuje nejenom komunikaci s trhem, ale řeší i část obchodní logiky chybějící v ostatních systémech. Jedná se např. o sofistikované transformace a kontroly dat, automatické generování dat pro odeslání okolním IS, nebo poskytování informací pro podporu rozhodování. Součástí podpory obchodování je plná automatizace sběru tržních dat, dle časových plánů obchodování i v reálném čase.

 • Systém DANA

  Hlavní funkcí systému nazvaného DANA (Delivery Agent for Nuclear Authorities) je sběr a doručování technologických dat (cca 1200 parametrů odečítaných ve 4 minutových intervalech v nepřetržitém režimu 24/7) do SÚJB prostřednictvím zabezpečených webových služeb.

 • Upgrade aplikační infrastruktury ORACLE

  Upgrade aplikačních serverů, kde z důvodu úplného ukončení podpory produktu Oracle iAS muselo dojít k migraci na Oracle Weblogic.

 • Zajištění důvěryhodnosti multimediálních dat

  Dodané řešení realizuje požadavek projektu na opatřování multimediálních dat, pořízených v rámci prováděných úkonů a evidovaných pomocí technologie CatDV, elektronickou pečetí a archivním kvalifikovaným časovým razítkem tak, aby byla dlouhodobě prokazatelná integrita pořízených dokumentů a jejich existence v čase.

 • Záložní pracoviště ČEZ Trading

  Cílem bylo vytvořit ve vzdálené lokalitě záložní pracoviště pro práci alespoň omezeného počtu traderů, technicky zajistit možnost přepnutí, resp. obnovy provozu klíčových obchodních systémů ve vzdáleném záložním datovém centru a vypracovat metodický rámec pro přesun traderů do záložní lokality a technické přepnutí systémů do záložního datového centra.

sefira-klienti-čez

Skupina ČEZ je nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy a patří mezi deset největších energetických uskupení v Evropě. Hlavním předmětem činnosti ČEZ je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se ČEZ zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.

Obor působnosti
energetika

Počet zaměstnanců
29 905

Roční obrat
125,1 mld. Kč

Internetové stránky
www.cez.cz