Project Description

Kooperativa pojišťovna

Realizované projekty

 • Infrastruktura digitální důvěry

  Implementace služeb digitální důvěry zahrnující pečetění, validaci a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů dle eIDAS. Centralizace dokumentů napříč společnostmi a zavedení služeb pro manipulaci s dokumenty např. konverze formátů multimediálních soubor, stream server pro přehrávání video obsahu nebo šifrování obsahu.

 • Bezpapírová personalistika

  Implementace projektu Bezpapírové personalistiky zajišťuje digitalizaci práce s dokumenty v rámci personálních procesů – nástup, změna… Každému zaměstnanci je při nástupu  automatizovaně  vytvořen  osobní spis. Dokumenty v něm uložené je možné prohlížet, potvrzovat, odmítat, předávat k podpisu nebo podepisovat. Pro tento účel v sobě integruje nástroje vzdáleného podepisování (kvalifikovaného i nekvalifikovaného), managementu klíčů/certifikátů (vydání, obnova, revokace) nebo infrastrukturu  biometrického podpisu. Bezpapírová personalistika zaměstnancům umožňuje jednoduše konzumovat výhody digitální důvěry založené na certifikovaných technologiích.

 • Identity Management

  Implementace a provoz Identity managementu pro zajištění centralizované správy životního cyklu identit napříč všemi systémy a  společnostmi. Průběžně dochází k zavádění dalších procesů a s tím spojené napojování nových zdrojů a cílů identit. Identity management je významnou komponentou v pro řízení a nastavování bezpečnostních politik v rámci společnosti.

 • Konsolidovaná aplikační infrastruktura

  Vybudování standardizované aplikační vrstvy na platformě JBoss jako korporátního standardu pro provoz business aplikací.

 • Definiční studie

  Nezávislý audit stavu IT z pohledu bezpečnosti, provozu a zavedených procesů a postupů s cílem identifikovat prostor pro zlepšení

 • Analýza rizik

  Příprava metodiky pro kvantifikaci a řízení IT rizik a vypracování analýzy rizik pro potřeby externího auditu.

 • Analýza GDPR

  Vypracování realizačního  plánu a jeho řízení s cílem vypořádat změny vyplývající z nařízení GDPR.

Nasazené produkty

sefira-klienti-kooperativa

Kooperativa pojišťovna, a.s. je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,5 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Obor působnosti
pojišťovnictví

Počet zaměstnanců
3 848

Roční obrat
37,4 mld. Kč

Internetové stránky
www.koop.cz