Project Description

Česká kancelář pojistitelů

Realizované projekty

  • Bezpečná elektronická komunikace

    Implementace řešení pro bezpečné zasílání poštovních zpráv, přenos dat prostřednictvím www prohlížečů a automatizovanou výměnu velkých objemů dat

  • Zabezpečený přístup k datům

    Implementace jednotné webová aplikace pro poskytování dat partnerům

  • SVIPO

    Vývoj systému pro výměnu informací o podezřelých okolnostech pojištění osob

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) byla zřízena jako profesní organizace pojistitelů, kterým bylo uděleno Ministerstvem financí ČR povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. K činnostem ČKP patří správa garančního fondu, provoz hraničního pojištění, uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států, spolupráce se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti a další.

Obor působnosti
pojišťovnictví

Internetové stránky
www.ckp.cz