Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů2019-02-06T09:55:02+00:00

Project Description

REALIZOVANÉ PROJEKTY

  • Dodávka HSM (Hardware Security Module) pro bezpečné generování a ukládání privátních klíčů

Centrální depozitáře cenných papírů (CDCP) působí v oboru vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu.  Jejím hlavním úkolem je vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji.

Obor působnosti
Veřejná správa

Internetové stránky
www.cdcp.cz