Odborný seminář

Vzdálený elektronický podpis a kvalifikovaná pečeť

26. února 2019,
Antala Staška 2027/77, Praha

Nařízení eIDAS zpřístupňuje nové cesty, jak jednat s právními účinky v online prostředí a dává tak prostor pro 100% digitalizaci všech procesů.  Již dnes je možné vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zajištění stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti jakou mají dokumenty listinné pomoci služeb vytvářejících důvěru založených na elektronickém podpisu, pečeti a časovém razítku.

sefira-odborny-seminar-vzdaleny-elektronicky-podpis-a-kvalifikovana-pecet-02

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámit Vás s principy pro vytváření vzdáleného elektronického podpisu. Představíme Vám řešení, které ve spojení s el. identifikací a vícefaktorovou autorizací umožňuje zpřístupnit služby elektronického podpisu pro všechny provozované informační systémy a aplikace s minimálními požadavky na straně uživatele.  Ukážeme Vám, jak koncepčně a architektonicky správně vyřešit problematiku vytváření kvalifikované pečeti.

TERMÍNY

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

AKČNÍ CENA 990 Kč bez DPH (1198 Kč s DPH) do 12. 2. 2019, poté 1990 Kč bez DPH (2408 Kč s DPH)

Seminář není určen pro pracovníky IT společností.

MÍSTO KONÁNÍ