Služba pro ověřování platnosti certifikátů použitých pro elektronicky podepsané dokumenty, zabezpečení výměny dat, nebo autorizaci přístupu do informačních systémů.

Veřejná cloudová služba OBELISK Certificate Validation nabízí možnost ověření platnosti digitálních certifikátů vydaných akreditovanými certifikačními autoritami v rámci celé EU. Seznamy důvěryhodných autorit i zneplatněných certifikátů se automaticky denně aktualizují.

Ověřování je možné prostřednictvím webové aplikace z jakéhokoliv zařízení vybaveného internetovým prohlížečem bez ohledu na využívaný operační systém nebo pomocí webových služeb s vaším informačním systémem.

Potřebujete ověřit důvěryhodnost certifikátu el. podpisu nebo časového razítka?

Ověřit certifikát

KDY JE NUTNÉ CERTIFIKÁTY OVĚŘOVAT

sefira-ikona-zaskrtnuto

Ověření platnosti dokumentů

Ve chvílí, kdy si chce příjemce elektronického dokumentu ověřit jeho důvěryhodnost, je nutné prověření všech certifikátů, na kterých jsou elektronické podpisy resp. časová razítka založeny.

Zpracování elektronických transakcí

V případě, že v rámci elektronické výměny dat dochází k předávání důvěrných informací nebo k provádění klíčových operací a jejich autorizace je založena na využití digitálních certifikátů.

Archivace elektronických dokumentů

V rámci archivačního procesu je nezbytné ověřit důvěryhodnost archivovaných dokumentů tak, aby mohla být zajištěna jejich platnost po celou dobu životního cyklu.

Využití certifikátu jako autentizačního prvku

Pokud jsou certifikáty využívány pro autentizaci uživatelů nebo systémů, je třeba kontrolovat, zda je přístup k důvěrným informacím, nebo informačním systémům stále platný.

PRINCIPY OVĚŘENÍ CERTIFIKÁTU

Proces ověření certifikátu spočívá ve vyhodnocení následujících otázek:

sefira-ikona-eulupa

Vydala certifikát důvěryhodná certifikační autorita?

sefira-ikona-zaskrtnuto

Je certifikát platný?

sefira-ikona-zrusit

Nebyl certifikát zneplatněn?

Běžné aplikace dnes standardně nabízí odpovědi na první dvě otázky. Kontrolu zneplatnění certifikátů však většina aplikací neposkytuje a příjemce informací ji musí provádět ručně. Časová náročnost a riziko vzniku chyby při ručním dohledání je značné. Využitím služby OBELISK Certificate Validation dostanete odpovědi na všechny otázky najednou bez rizika a ušetříte čas strávený vyhledáváním informací o zneplatnění certifikátu.

sefira-obelisk-certificate-validation-schema

PŘÍNOSY SLUŽBY OBELISK Certificate Validation

sefira-ikona-poznamky-2

Splnění legislativních podmínek pro uznání elektronických dokumentů

sefira-ikona-kruh-2

Podpora pro zajištění důvěryhodné elektronické výměny dat

Včasné rozpoznání nedůvěryhodného obsahu nebo identit

sefira-ikona-eulupa

Jednotný ověřovací bod pro celou EU s garantovanou aktualizací dat

sefira-ikona-sit_internet

Snadná integrace do vlastních IS pomocí webových služeb

Automatická podpora v systémech s podporou OCSP protokolu

PODPOROVANÉ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY

OBELISK Certificate Validation - mapa podporovaných certifikačních autorit