Informace o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Společnost SEFIRA spol. s r.o. se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ 62907760, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34572 je v rámci tohoto výběrového řízení správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Společnost SEFIRA bude zpracovávat následující osobní údaje:

  • identifikační a kontaktní údaje,
  • údaje z naší vzájemné komunikace, ať už probíhala osobně, písemně či telefonicky,
  • údaje zmíněné ve vašem životopise,
  • údaje získané z veřejných zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, sociální sítě).

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení výběrového řízení na pozici, na kterou nyní odpovídáte. Tento účel trvá po dobu celého výběrového řízení až do doby jeho uzavření, nejčastěji po dobu cca 6 měsíců. Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování např. dodavatelům informačních technologií.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.