Akreditovaný vzdělávací seminář

eIDAS v praxi

18. června 2020 | 9.00-16.00 | Antala Staška 2027/77, Praha

Vzdělávací program eIDAS v praxi je zaměřen na problematiku Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a Zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a jejich praktické dopady do fungování organizací státní správy.

Obsah programu

  • Rozbor dopadů nařízení eIDAS a Zákona o službách vytvářejících důvěru
  • Legislativní dopady do procesů ve státní správě
  • Povinnosti státních organizací v návaznosti na nové právní předpisy
  • Životní cyklus elektronických dokumentů
  • Služby vytvářející důvěru v digitálním prostředí
  • Principy pro vytváření elektronického podpisu, elektronické pečeti a časového razítka
  • Zachování právní relevance elektronických dokumentů
  • Digitální kontinuita

Seznamte se s prostředky digitální důvěry a zásadami jejich použití při výkonu správních činností spojených s vytvářením, správou a dlouhodobým uchováváním elektronických dokumentů

Hlavní cíle

  • Poskytnout zaměstnancům organizací veřejné správy ucelený pohled na principy práce s elektronickými dokumenty, které jsou definovány evropským nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru.
  • Seznámit účastníky s prostředky digitální důvěry a zásadami jejich použití při výkonu správních činností spojených s vytvářením, správou a dlouhodobým uchováváním elektronických dokumentů.

Části programu

Principy eIDAS a Zákona o službách vytvářejících důvěru

• Klíčové body nařízení eIDAS a zákona o službách vytvářejících důvěru

• Harmonogram implementace eIDAS

• Elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru

• Legislativní dopady do interních procesů organizací veřejné správy

Vznik a příjem elektronických dokumentů dle eIDAS/ZoSVD

• Proces vzniku elektronického podpisu a pečeti

• Typy elektronických podpisů a pečetí podle nařízení eIDAS a ZoSVD

• Elektronické časové razítko

• Principy ověřování elektronických podpisů a pečetí

Dlouhodobé uchovávání el. dokumentů dle eIDAS/ZoSVD

• Principy zachování právní relevance elektronických dokumentů

• Digitální kontinuita

• Důvěryhodné uchovávání elektronických dokumentů

• Poskytnutí důkazů pro prokázání validity uložených dokumentů

Místo konání

Registrace