AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

eIDAS V PRAXI

20. listopadu 2019 | 9:00-16:00

Budějovická alej, Antala Staška 2027/77, Praha 4

Vzdělávací program eIDAS v praxi je zaměřen na problematiku Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a Zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a jejich praktické dopady do fungování organizací státní správy.

ZÁKLADNÍ OBSAH PROGRAMU

Rozbor dopadů nařízení eIDAS a Zákona o službách vytvářejících důvěru

Legislativní dopady do procesů ve státní správě

Povinnosti státních organizací v návaznosti na nové právní předpisy

Životní cyklus elektronických dokumentů

Služby vytvářející důvěru v digitálním prostředí

Principy pro vytváření elektronického podpisu, elektronické pečeti a časového razítka

Zachování právní relevance elektronických dokumentů

Digitální kontinuita

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zaměstnancům organizací veřejné správy ucelený pohled na principy práce s elektronickými dokumenty, které jsou definovány evropským nařízením eIDAS a Zákonem o službách vytvářejících důvěru. Účastníci se seznámí s prostředky digitální důvěry a zásadami jejich použití při výkonu správních činností spojených s vytvářením, správou a dlouhodobým uchováváním elektronických dokumentů.

Program je rozdělen do 3 navazujících částí:

CÍLOVÁ SKUPINA

Vedoucí pracovníci v oblasti správy dokumentů

Pracovníci v oblasti správy dokumentů

Pracovníci spisoven a spisových uzlů

Pracovníci právních odborů

Interní auditoři

Pracovníci v oblasti ICT

Vzdělávací program je akreditován podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zobrazit certifikát

MÍSTO KONÁNÍ

REGISTRACE

Účastnický poplatek je 1990 Kč bez DPH

Seminář není určen pro pracovníky IT společností.