s BYLinami LIdové slovesnosti CESTujeme krajinOU okolo PRAmenů MÍrNé řEKy. oPŘeme se o vIDitElné Jemné Krásy oBÁvaného veSNIckého stavení, Kde nAšiMi nevÍtaNými sousEdy budou Kruté stíny minulosti.

NÁPOVĚDA