SEFIRA ve spolupráci se společností FireEye, předním výrobcem bezpečnostních technologií pro ochranu před moderními, cílenými a „zero-day“ útoky, si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář zaměřený na ochranu před pokročilými kybernetickými útoky.

Kybernetické útoky se neustále vyvíjí. Nová generace útočníků je zaměřena na podvodné získávání citlivých obchodních informací s cílem finančního zisku či získání konkurenční výhody. K dosažení svého cíle stále častěji využívají sofistikovaných cílených útoků přizpůsobených na míru konkrétní organizaci a jejím zaměstnancům. Takové útoky jsou tradičními prostředky jako antiviry či firewally prakticky nedetekovatelné. Odhalení útočníka či škodlivého malware v interní síti trvá v průměru 146 dní, a to i navzdory tomu, že poškozené organizace udržují aktualizované antivirové signatury. Na semináři Vás seznámíme s moderními přístupy založenými na behaviorální analýze v reálném čase či dynamickém whitelistingu.

Cíle semináře:

  • Upozornit na nové sofistikované hrozby – tzv. APT (Advanced Persistent Threat), které se nevyhýbají ani organizacím v České republice
  • Porovnat efektivitu klasických metod (antiviry, firewally, IPS/IDS, antispam řešení) s pokročilými přístupy založenými na dynamické analýze v reálném čase
  • Představit moderní koncept zabezpečení interní infrastruktury
  • Demonstrovat průběh útoku z pohledu útočníka i oběti (Live Attack)
  • Ukázat jak snadno detekovat email obsahující malware