Vzhledem k aktuální situaci se čím dál více firem snaží digitalizovat své procesy a elektronický podpis se stává stále běžnější součástí našeho života „na dálku“. S rostoucí četností použití rostou také nároky uživatelů na jednoduchost a srozumitelnost aktu elektronického podpisu. Pro zvýšení efektivity je proto důležité, aby měly firmy v rukou nástroj, který administrativní proces zjednoduší a zkrátí a odstíní zaměstnance od složitých technologií, na kterých je elektronický podpis založen.

OBELISK Signing Portal nabízí komfortní uživatelské prostředí pro podepisování a řízení oběhu dokumentů a pomáhá optimalizovat způsob, jakým organizace sdílí, kontrolují, schvalují a bezpečně podepisují své obchodní dokumenty. Nový produkt umožňuje jednoduše automatizovat proces podepisování v digitálním prostředí, volit si efektivní prostředky a požadovanou míru důvěryhodnosti a přispívá tak výraznou měrou k akceleraci digitalizace firemních procesů a vztahů. Samozřejmostí je využití různých podpisových metod, od čipových karet a tokenů až po externí služby vzdáleného podpisu jako je BankID. Díky jeho přímé integraci na další produkty z rodiny OBELISK pak v jednom místě koncentruje sadu služeb pro zajištění digitální důvěry, od podepisování a pečetění až po validaci a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.

Obsah semináře

  • Hlavní funkce, vlastnosti a přínosy řešení
  • Podporované podpisové metody
  • Živá ukázka řešení
  • Diskuse

Termín konání

  • 14. dubna 2021 – 9.30 – 11.00 

Akce bude probíhat online a můžete ji sledovat z jakéhokoliv zařízení s internetem. Není třeba nic instalovat, stačí libovolný webový prohlížeč. S přednášejícími můžete v reálném čase komunikovat prostřednictvím chatu. Po ukončení akce Vám budou zaslány prezentace.

Veškeré informace o přístupu a dalších technických pokynech Vám zašleme na Váš email nejpozději 24 hodin před začátkem akce.

Registrace