Odborný online seminář

Kvalifikovaná pečeť

9. června 2020 | 9.30-11.00

Povinnost používat kvalifikovanou elektronickou pečeť se pro státní organizace stala skutečností s koncem legislativního odkladu v září 2018. Řada společností již tuto problematiku vyřešila. Jak je na tom Vaše organizace?

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce říká „Nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání, má podepisující, jedná-li při výkonu své působnosti, povinnost označit dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí“.

Pořízení a provoz on-premise řešení pro vytváření elektronické pečeti je efektivním způsobem, jak se s požadavky kladenými zákonem vypořádat. Chcete se dozvědět, jak takové řešení funguje?

Hlavní témata

Centralizace služeb elektronické pečeti

Legislativní vymezení

SW vrstva pro vytváření elektronických pečetí

Kvalifikované prostředky

Registrace