Společnost SEFIRA se stala členem Evropského ústavu pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) a bude se tak přímo podílet na tvorbě standardů, které spolu s nařízením eIDAS upravují jednotná pravidla pro důvěryhodné vytváření, ověřování a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.

ETSI

Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) je nezávislá, nezisková organizace pro standardizaci v telekomunikačním průmyslu (výrobci zařízení a síťoví operátoři) v Evropě s celosvětovým dosahem.

ETSI byla založena organizací CEPT v roce 1988 a je oficiálně uznána Evropskou komisí a sekretariátem EFTA. Sídlo ETSI se nachází v Sophia Antipolis ve Francii. ETSI je oficiálně zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií v Evropě. Tyto technologie zahrnují telekomunikace, televizní a rozhlasové vysílání a příbuzné oblasti jako inteligentní doprava a lékařská elektronika. ETSI má přes 800 členů v 66 zemích v Evropě i mimo ni, včetně výrobců, síťových operátorů, správců, poskytovatelů služeb, výzkumných organizací a uživatelů — prakticky všechny klíčové hráče v oblasti ICT.

Více informací naleznete na www.etsi.org.