SEFIRA je na trhu od ledna 1995 a když jsem ji s kamarády z FJFI ČVUT Praha zakládal měl jsem jedinou vizi a víru: „úspěch“. Měl jsem štěstí na chytré, pracovité a slušné společníky a kolegy. S takovým potenciálem přece nelze neuspět!

Za 25 let firma dospěla ve standardního dodavatele profesionálních IT produktů, řešení a služeb. Dnes je SEFIRA kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, naše produkty a řešení splňují EU normy a standardy, disponují potřebnými certifikacemi a stojí za nimi vysoce kvalifikovaný obchodně realizační a supportní tým. V minulém roce jsme dosáhli obratu 189 mil Kč. Naše systémy hýbou kritickými daty v ČNB, ČÚZK, na ministerstvech, ve školství, energetice, pojišťovnictví i v komerčních firmách. V obranném sektoru vytváříme kryptografické systémy dle standardů NATO a podporujeme armádu ČR na kybernetických cvičeních obranné aliance NATO.

Historií firmy se od začátku neslo téma elektronických dokumentů. Kolem roku 2010 s rozvojem eGovernmentu a tlaku na digitalizaci obchodních procesů vyvstala potřeba vyřešit otázku digitální důvěry elektronických dokumentů a jejich legislativní platnosti. Nastal čas přejít z doby digitálně papírové do doby digitální.

Tento trend jsme pochopili jako příležitost a začali jsme konat v duchu naší nové vize „For a Digital Trust“ resp. „For a Paperless Future“. Oživili jsme obchodní značku OBELISK, znovu jsme se vrátili k elektronickým dokumentům a přidali téma jejich důvěryhodnosti a legislativní platnosti. Pod značkou OBELISK jsme vytvořili rodinu produktů a řešení, které dodáváme do všech segmentů trhu. Podporujeme tak naše zákazníky konkrétními činy v jejich digitální transformaci a digitalizaci jejich obchodních procesů.

25 let na trhu jsme se rozhodli oslavit sérií odborných akcí k tématu „Digitální důvěra a paperless“

Naší nejvýznamnější odbornou akcí v roce 2020 je 8. ročník konference „Digital Trust & Paperless Conference“, kterou tradičně pořádáme v Grébovce. I letos vystoupí zahraniční hosté, právníci, poradenské firmy, konzultanti, zástupci předních technologických vendorů – experti na digitální důvěru.

V tomto roce dále pořádáme sérii seminářů a workshopů v cyklu nazvaném „Průvodce světem digitální důvěry“:

  • eIDAS v praxi resp. eIDAS je teprve začátek – celodenní seminář akreditovaný MV ČR, kompletní přehled teorie, legislativy i praktických zkušeností se službami vytvářejícími důvěru
  • Digitální důvěra, pilíř digitalizace a digitální transformace – manažersky zaměřený seminář, zarámování digitální důvěry a doporučení, jak digitální důvěru budovat
  • eHR aneb digitalizace personálních procesů – praktická doporučení, jak k tématu přistoupit, vhodné nástroje a zkušenosti z implementace
  • Elektronický podpis v praxi – co je to vzdálený podpis, jak funguje a představení principů pro jednotné zpřístupnění služeb podpisu v rámci organizace

Za našich 25 let naplněné vize úspěchu děkuji především našim zákazníkům a partnerům za důvěru v naše produkty a služby. Děkuji i našim konkurentům za jejich tlak, který nás pohání vpřed. Děkuji svým společníkům a kolegům za každodenní práci.

Marián Jurík
ředitel SEFIRA