Project Description

Severní energetická

Realizované projekty

  • Komunikační server

    Systém Trading server zajišťuje komunikaci na trhu s elektrickou energií spočívající ve výměně obchodních a technických dat vznikajících při prodeji resp. výrobě elektřiny. Z velké části se jedná o denní komunikaci s odběrateli, operátory přenosových soustav a trhů a dalšími subjekty tzn. odesílání obchodních nabídek do aukcí a příjem dat z jejich vyhodnocení, podporu procesu přenosu elektřiny a schedulingu.

Součástí skupiny je společnost Severní energetická a.s., která spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR a společnost Sev.en WT, a.s., která se zabývá čerpáním a úpravou důlních vod.

V roce 2013 se koupí akcií od skupiny ČEZ stala další součástí skupiny elektrárna ve Chvaleticích. Skupina Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem.

Obor působnosti
energetika

Počet zaměstnanců
1640

Roční obrat
26,2 mld. Kč

Internetové stránky
www.sev-en.cz