Project Description

Pražská teplárenská

Realizované projekty

  • Dodávka počítačových programů „Generátor vstupní teploty“ a „Dynamický model soustavy“

  • Technická pomoc při vytvoření počítačového programu „Simulační a optimalizační systém soustavy ZTMP“

  • Technická pomoc při vytvoření počítačového programu „Dynamický model soustavy DYMOS – 2B“ pro teplárenskou soustavu Mělník-Praha

  • Implementace upraveného algoritmu reprezentace modelu spotřeby

  • Technická pomoc při vytvoření počítačového programu „Dynamický model soustavy DYMOC – 2C“

Pražská teplárenská a.s. je v současnosti jednou z nejvýznamnějších teplárenských společností v České republice, a to jak z hlediska počtu zásobovaných objektů, tak kapacitou provozovaných zařízení. Tepelnou pohodu poskytuje 261 000 domácnostem, řadě průmyslových podniků, škol, institucí a ostatním podnikatelským subjektům na území Prahy a prostřednictvím dceřiné společnosti Teplo Neratovice, spol. s r.o. také 4 000 domácnostem v Neratovicích ve Středočeském kraji.

Obor působnosti
energetika

Počet zaměstnanců
504

Roční obrat
4,9 mld. Kč

Internetové stránky
www.ptas.cz