Project Description

Masarykův onkologický ústav

Realizované projekty

  • Důvěryhodný elektronický archiv OBELISK Trusted Archive a nástroj pro vytváření kvalifikovaných pečetí OBELISK Signer

    Předmětem dodávky bylo nasazení produktů OBELISK Trusted Archive pro dlouhodobou péči o uložené dokumenty  a Signer pro zajištění služby pečetění dokumentů kvalifikovanou elektronickou pečetí v souladu se zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, prostřednictvím čipové karty ProID+Q. V rámci projektu bylo implementováno napojení na spisovou službu WISPI společnosti Bach Systems.

Nasazené produkty

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností. V ústavu jsou soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče. Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 000 pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 000 lidí.

Obor působnosti
zdravotnictví

Počet zaměstnanců
nad 1000

Internetové stránky
www.mou.cz